Tài liệu về vụ Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngọai tại Virginia

Tài liệu về vụ Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngọai tại Virginia

Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngọai tại Virginia và nhiều chi nhánh. Năm 2009, ông Cựu Giám Đốc Chương Trình Hồng Phúc (báo Thế Giới Ngày Nay) gửi rộng rãi một lá thư ngỏ.

Nội dung tố cáo vài vị giám đốc của đài phát thanh này đã giao du mật thiết với Đệ Tam Tham Tán Tòa Đại Sứ VC. Bằng cớ được trưng đầy đủ. Đó là Giám Đốc Tài Chánh Lưu Lệ Ngọc  và chồng Dương Văn Hiệp giữ Giám đốc Giao Tế.

Một số cộng tác viên đã ngưng. Một số khác, là người chống cộng nhưng vẫn tiếp tục hợp tác hoặc làm thinh.

Đây là những tài liệu có chứng cớ là audio. Vụ này đã gây ồn ào. Ông Sơn Tùng, cựu chủ tịch Văn Bút Hải Ngoại đã có những hành động không chấp nhận được: ông viết bài bênh vực và đã bị nhiều người khắp nơi chỉ trích phản đối. Liên Hội Cựu CS phải họp nhưng đã không ra biện pháp cụ thể. Tổ Chức Cộng Đồng do Đỗ Hồng Anh ( với tì vết là không giải quyết vụ VTV 4 phát hình tại Hoa Thịnh Đốn, kéo dài cù cưa) còn có hành động trái khoáy : đến dự lễ sinh nhật của đài này và hô hào theo kiểu sơn đông mãi võ. ( do cảm tình với Dương Văn Hiệp và Lưu Lệ Ngọc). Gia đình Mũ Đen do Cựu Tướng Trần Quang Khôi đã bày tỏ thái độ.

Cuối cùng Dương Văn Hiệp và Lưu Lệ Ngọc rời đài. Hiện nay họ mở đài mới.

Xin click các link để xem nếu quý vị cần có tin tức để có thái độ giao thiệp đúng mức:

6:

http://wp.me/p1DZcL-9L

5

http://wp.me/p1DZcL-9w

4

http://wp.me/p1DZcL-9u

3

http://wp.me/p1DZcL-9r

2

http://wp.me/p1DZcL-9m

1

http://wp.me/p1DZcL-9k

This entry was posted in Đài Việt Nam Hải Ngoại. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s