Hậu Cánh Chung Luận của Duyên Lãng Hà Tiến Nhất

Trích Duyên Lãng Hà Tiến Nhất :

Như trên cho thấy, rõ ràng là có sự khác biệt giữa Đức Giáo Hoàng và giám mục Nguyễn Văn Khảm về sự lượng định lý thuyết của Marx. Đức Giáo Hoàng ghi nhận và khen cái đúng (nuôi hy vọng) của Marx, nhưng Ngài đã chỉ ra và phê phán ngay cái sai của Marx sau đó. Còn Gm Khảm ghi nhận điểm tích cực của lý thuyết của Marx (dù chỉ là ảo tưởng), nhưng khi lượng giá, ông khen nó là hấp dẫn và lôi cuốn, mặc dầu trước mắt và xung quanh ông không thiếu những hậu quả đau thương và thê thảm do CS gây ra. Xem như vậy thì chính cái phương pháp phê bình của Đ/C Khảm nêu lên cho những người phê bình ngài đã phản lại ngài, cũng như việc ngài trích dẫn Ratzinger đã không đem lại ích lợi gì cho ngài, trái lại càng củng cố thêm vững chắc những điều người ta phê phán về ngài.

Ngưng trích Duyên Lãng Hà Tiến Nhất)

Hoàng Ngọc An trân trọng giới thiệu bài viết của Duyên Lãng Hà Tiến Nhất.

Nội dung, nhận định và phê phán về bài phỏng vấn GM Nguyễn Văn Khảm. Bài phỏng vấn này có vẻ như một “cò mồi” để giải thích sau khi dư luận lên án bài giảng về “Cánh chung luận Marxist” của GM. “Cánh chung luận” theo Ô Khảm là gì và Duyên Lãng Hà Tiến Nhất đã bẻ những lý luận của ô Khảm ra sao, xin mời xem.

Hoàng Ngọc An

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s