Báo Túm số 9 -Tổng kết và chấm dứt vụ “hiến chương” của Cộng Đồ ng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

Tổng Kết vụ “tu chính hiến chương” của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

Ô Nguyễn Văn Tánh

Ô Võ Đình Hữu

Ô Lưu Văn Tươi

Thưa quý vị,

Chỉ còn mươi ngày là qua năm mới 2012, Báo Túm xin phép tổng kết vụ “tu chính hiến chương” của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ và khép vấn đề tại đây. Tất cả đã được trình bầy với đủ chứng cớ. Ai phải, ai trái, ai phá hoại, ai đóng góp, mọi người đều đủ khả năng và trình độ để nhận định.

Báo Túm sẽ dành thì giờ cho những vụ khác như chủ trương của Báo Túm: túm tắt các sự kiện trong cộng đồng, túm các nhân vật mờ ảo, ỡm ờ hay phá hoại cho lên keyboard.

Báo Túm

************************************************************************************

1, tại sao có vụ này:

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ là một tổ chức khá lớn (nhưng không đất, không dân! ) quy tụ 52 cộng đồng thành viên toàn Hoa Kỳ. Tại đại hội tu chính 2011, vì nguyên nhân (cá nhân, tư lợi…) Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu (Nguyễn Văn Tánh) đã cùng Chủ Tịch TCCĐ Florida (Lưu Văn Tươi) có hành động “phản dân chủ” và vi phạm hiến chương là “bịt miệng” Ban Tu Chính Hiến Chương. Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát (Võ Đình Hữu) không có thái độ cương quyết và “có vẻ về phe” ông Nguyễn Văn Tánh vì cảm tình cá nhân?

Chủ Tịch Tarrant, (Nguyễn Kinh Luân) không đi dự vì kẹt và sau khi xem các mails qua lại trong nội bộ CĐNVQGHK, đã lên tiếng yêu cầu Hội Đồng Giám Sát điều tra về hành động “phản dân chủ, vi hiến” của ông Nguyễn Văn Tánh và nhóm của ông nhưng không được giải quyết. Ông Nguyễn Kinh Luân đưa vấn đề ra ngoài để nhờ công luận phán xét (xin xem Thư Khiếu Nại đính kèm.)

2, tại sao Báo Túm ra 7 số về vấn đề này:

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ là tổ chức khá lớn như đã nói ở mục (1).

Chủ trương của Báo Túm là túm tắt sự kiện và túm các nhân vật mờ ảo hay phá hoại cộng đồng.

Vì “âm mưu bịt miệng Ban Tu Chính” của nhóm ông Nguyễn Văn Tánh đã gây chia rẽ, phân hóa trầm trọng trong nội bộ CĐNVQGHK và ảnh hưởng đến tinh thần cũng như sự phục vụ của thế hệ gạch nối. Sự việc này dẫn đến hệ quả là sau Đại Hội thường niên tại Florida, CĐNVQGHK xem như bị tê liệt vì cả ba cơ cấu Hội Đồng Đại Biểu, Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương và Hội Đồng Giám Sát đã không thể ngồi chung làm việc với nhau.

3, các bài viết của Báo Túm dựa vào đâu:

Dựa vào các mails nội bộ bị “leak” ra ngoài.

Dựa vào 10 youtube buổi họp bàn về tu chính hiến chương của đại hội CDNVQGHK tại Florida năm 2011, do TCCĐ Bắc Cali thu hình và được Chủ Tịch Michigan ( ông Dương Đức Vĩnh) đưa net và cả phổ biến nội bộ CDNVQGHK để các thành viên (ở nhà) cũng hiểu được sự việc.

Phỏng vấn trực tiếp vài nhân vật: ông Nguyễn Ngọc Anh ( Ban Tu Chính), ông Dương Đức Vĩnh ( Chủ Tịch Michigan) ông Nguyễn Kinh Luân (Chủ Tịch Tarrant), Ông Andy Nguyễn Xuân Hùng (Uỷ viên hạt Tarrant, Phó CT Nội vụ Hội Đồng Chấp Hành của CĐNVQGHK, tác giả bản dự thảo hiến chương).

Các bài viết của Báo Túm luôn trưng bằng cớ là các trích đoạn youtube nhỏ (1-3 phút) hoặc âm thanh (mp3), và không chụp mũ bất cứ ai, không vu khống bất cứ ai, không phán xét hồ đồ.

4, nội dung các bài của Báo Túm

Tổng kết sự việc được trình bầy bởi Báo Túm là:

1, Nội bộ không hoà thuận. Đặc biệt giữa ông Nguyễn Văn Tánh (CT Hội Đồng Đại Biểu) và Nguyễn Văn Tần (CT Hội Đồng Chấp Hành). Ông Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu (Nguyễn Văn Tánh) đã có “thành tích gây bất ngờ” cho ông Nguyễn Văn Tần từ 2006. Mọi âm mưu nếu có chỉ là ông Nguyễn Văn Tánh luôn “không thích” việc làm của Nguyễn Văn Tần cho dù đó là ích lợi chung; hiến chương mới nếu được áp dụng, thì những người thiếu khả năng đối thoại Anh Việt lưu loát như ông Tánh sẽ không có cơ hội nằm trong Hội Đồng Quản Trị. Vì lý do đó ông Nguyễn Văn Tánh và nhóm của ông đã có vẻ “âm mưu” hoạt động nhịp nhàng, “xa luân chiến”, để bóp nghẹt bản dư thảo hiến chương. Ông Nguyễn Văn Tánh đã chụp mũ Ban Tu Chính Hiến Chương là “vi Hiến, có âm mưu” nhưng không nói được vi Hiến chỗ nào và âm mưu gì. Ban Tu Chính đã không có cơ hội trình bày nội dung hiến chương 2011, giải đáp các thắc mắc của các đại biểu để hiệu đính bản dự thảo cho hoàn chỉnh hơn. Xin nhắc lại: Ban Tu Chính Hiến Chương đã làm theo quyết định của Đại Hội 2009 là thay đổi cơ cấu tổ chức CĐNVQGHK theo dạng Corporation.

2, Cơ cấu cũ khiến CĐNVQGHK không hoạt động được mạnh, các Chủ Tịch không được ứng cử liên danh nên đưa đến tình trạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược (như Nguyễn Văn Tánh “đột kích” Nguyễn Văn Tần thay vì yểm trợ cho việc làm của ô Tần).

*Báo Túm ủng hộ cho CĐNVQGHK được hoạt động theo cơ chế mới: tổ chức non profit corporation.

*Báo Túm ủng hộ việc trao kiếm lại cho thế hệ gạch nối, thế hệ Một lui về làm cố vấn.

*Báo Túm ủng hộ việc thanh lọc hàng ngũ, dọn rác tổ chức cộng đồng NVQGHK, cảnh cáo những kẻ vi phạm hiến chương để những người còn lại vững niềm tin trong sự đóng góp và dấn thân.

Mọi tài liệu được lưu trữ ở các links sau để bất cứ ai muốn xem đều có thể truy cứu dễ dàng:

Báo Túm số 3, Khi ông Chủ Tịch Nguyễn Văn Tánh “cả vú lấp miệng em”

Báo Túm 4, hiến chương của CDNVQGHK có gì lạ?

Báo Túm 5, Chân Dung 2 ông Chủ Tịch Nguyễn Văn Tánh và Lưu Văn Tươi

Báo Túm 6: Khi đại biểu CDNVQGHK đọc bản Dự Thảo bằng cặp kính của thầy bói mù

Báo Túm số 7-Có âm mưu phá Hiến Chương của ông Nguyễn Văn Tánh không ?

Báo Túm số 8-PV Ô Nguyễn Ngọc Anh (Ban Tu Chính -Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ )

Hoàng Lan Chi -Tâm tình với thế hệ gạch nối

Kiến Đen-PV bà Hoàng Lan Chi về vài nhân vật liên quan đến Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

Kiến Vàng và Kiến Đen (Báo Túm)

*********************************************************************************

PHỤ LỤC: E mail của ô Nguyễn Kinh Luân gửi CDNVQGHK Tố Cáo (Chủ Toạ Đoàn, MC Tổng Quát, Ông Trần Xuân Thời , Bà Lê Lam Ngọc) Vi Phạm Hiến Chương Hiện Hành

FROM: luan nguyen

TO: Cong Dong Thanh Vien , Hoi Dong Chap Hanh TU

CC: CDFW; hoidonggiamsat@yahoo.com

Friday, October 28, 2011 10:44 AM

Kính thưa quý Đại Biểu,

Trước ngày HĐGS họp vào thứ Tư tuần trước, BS Võ Đình Hữu có gởi ra một email yêu cầu gởi thư về HĐGS qua email address: hoidonggiamsat để HĐGS họp và công bố quyết định. Xin xem email của BS Hữu dưới đây:

Trích mail ô Võ Đình Hữu:

De duy tri tinh dong doi va tranh sut me cho su doan ket lam viec
1.Quy vi co thac mac xin chuyen email ve
hoidonggiamsat@yahoo.com
Xin dung chuyen ra dien dan truoc va nhat la khong chuyen cho ben ngoai vi nhung thac mat do chua duoc phoi kiem co the dung hoac sai. (ngưng trích mail ô Võ Đình Hữu
)Tin lời của ông Chủ Tịch HĐGS, chúng tôi đã làm 2 Thư Khiếu Nại gởi đến HĐGS để nhờ giải quyết. Chúng tôi cũng được biết bà Huỳnh Thu Lan, ông Long Điền và ông Dương Đức Vĩnhcũng đã gởi Thư Khiếu Nại đến HĐGS. Nhưng, sau hơn 1 tuần chờ đợi, chúng tôi nhận được 1 Thông Báo do ông Vũ Đình Vượng chuyển đến diễn đàn CDTV với nội dung…như thế nào thì mọi người đã biết.Nhận thấy Thư Khiếu Nại của chúng tôi, của ông Long Điền, ông Dương Đức Vĩnh và bà Huỳnh Thu Lan không được HĐGS giải quyết như đã hứa. Ngay cả một email trả lời đã nhận thư cũng không có.Vì các lý do trên, chúng tôi nay tuyên bố:

1. Cực lực phản đối thái độ làm việc tắc trách của Hội Đồng Giám Sát CĐNVQGHK.

2. Cực lực phản đối BS Võ Đình Hữu và ông Lưu Văn Tươi có dính líu đến vụ khiếu nại đã ký tên trên bản Thông Báo của HĐGS. Tình trạng “vừa đá banh vừa thổi còi” của hai vị này đã làm cho HĐGS không còn giữ được tính công bằng, nghiêm chỉnh cần thiết để xem xét Thư Khiếu Nại.

3. Vì sự làm việc tắc trách của HĐGS, chúng tôi không công nhận giá trị của Thông Báo do ông Vũ Đình Vượng, đại diên HĐGS gởi ra.

4. Trước sự phổ biến tin tức nội bộ CĐNVQGHK ra ngoài của ông Trần Xuân Thời và bà Lê Lam Ngọc mà không bị bất cứ biện pháp chế tài nào, chúng tôi tin rằng trong tương lai, các Đại Biểu cũng có quyền phổ biến tin tức nội bộ ra ngoài như ông Trần Xuân Thời và bà Lê Lam Ngọc đã làm.

5. Trong vòng 48 tiếng đồng hồ, nếu chúng tôi không nhận được câu trả lời thoả đáng từ HĐGS về Thư Khiếu Nại số 2 dưới đây, chúng tôi sẽ chính thức công bố Thư Khiếu Nại này ra ngoài. (2)

Trân trọng,

Nguyễn Kinh Luân

CT/CĐNVQG Hạt Tarrant

(2): chúng tôi không đính kèm thư này ở đây

This entry was posted in Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s