Vi Anh – Chế Độ Bị Đồng Bào Chống Nhất Thế Giới

Cuối năm 2011 là tròn 36 năm người Việt tỵ nạn CS ở hải ngọai. Suốt 36 năm ấy người Việt hải ngọai chống Cộng không ngừng. Chế độ CS Hà nội là chế độ bị chính đồng bào của mình chống nhiều nhất thế giới. Ở Á, ở Âu, ở Mỹ, ở trong nước cũng như ngòai nước VN, ở đâu người dân Việt cũng chống nhà cầm quyền CS Hà nội là nhà cầm quyền CS đang thống trị đất nước và nhân dân VN. Chống đã 36 năm và còn chống nữa, có tăng chớ không có giảm. Chống liên tục từ khi chịu CS không nổi, không thể sống với CS, người Việt vốn là một dân tộc gắn bó với quê hương, xứ sở mà phải gạt nước mắt rời quê cha đất tổ, xa gia đình ra đi tìm tự do trong cái chết sông, chết biển, chết bờ, chết bụi chết vì họng súng của biên phòng CS và bọn cướp biển Thái Lan.
Thực vậy, tiêu biểu và cụ thể như người Việt biểu tình chống Chủ Tich CS Hà nội Nguyễn minh Triết đi dự đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Người Việt biểu tình chống CS Hà nội lập toà tổng lãnh sư ở Houston. Người Việt biểu tình chống Thủ Tướng VC Nguyễn tấn Dũng công du Âu Châu. Người Việt biểu tình chống Phó Thủ Tướng VC Nguyễn thiện Nhơn sang San Francisco hợp “Meet Việt Nam”.
Người Việt biểu tình chống Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nông đức Mạnh, Chủ Tịch Nước Việt Cộng Nguyễn minh Triết ở Úc, Mỹ, Thủ Tướng VC Phan văn Khải công du Mỹ và Canada, Chủ tịch Nước VC Trần đức Lương, Thủ Tướng VC Nguyễn tấn Dũng ở Pháp, Hòa Lan, và Bỉ. Kể không hết, nhớ không nổi vì quá nhiều. Người Việt ở Úc biểu tình chống Truyền hình VC, đã tắt đài VT4, và chống CS Hà Nội cho văn công sang tuyên truyền quốc ngoại.
Ở Âu, Mỹ, Úc ở đâu, lúc nào xuân hạ thu đông, đủ bốn mùa hễ một lãnh đạo Đảng Nhà Nước CS Hà nội nào công du đều bị biểu tình chống, phải vào cửa hông ra cửa hậu.. Bất cứ người VC nào xuất hiện, việc gì của VC làm công khai ở hải ngoại, người Việt cũng chống, cũng biểu tình chống.
Đặc biệt, cuộc biểu tình của người Việt ở Úc chống CS Hà nội “điều” một đoàn văn công 200 người chưa tính cán bộ và chính trị viên — hùng hậu nhứt từ đó tới giờ — sang biểu diễn tại thủ đô hành chánh, kinh tế của Úc, nhơn kỷ niệm 60 năm ngày lập Đảng CS; một cuộc biểu tình qui tụ gần 20,000 người Việt ở Úc chẳng những làm người Úc mà người ngoại quốc ít theo dõi thời cuộc cũng ngạc nhiên, và cũng phải đặt câu hỏi.
CS Hà Nội là chế độ chánh trị mà người cầm đầu đi đâu, lời nói và hành động chỗ nào cũng bị chính đồng bào mình chống đối nhứt thế giới. Coi vậy chớ lãnh đạo CS Bắc Kinh công du Mỹ ít bị đồng bào Trung Quốc của họ chống hơn. Lãnh dạo CS của nước Cuba đi Âu châu, đặc biệt là Tây ban Nha cũng thế, ít bị đông bào chống như CSVN.
Tuy lời nói của CS Hà nội, tuyên truyền quốc ngọai của CS Hà nội nghe qua có vẻ ngọt mật, nhưng người Việt đã định tâm, tin như rằng “Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn những gì CS làm”. Nhưng mỹ từ của CS dùng, người Việt Hải ngọai không để vào tai. Nào “Duyên Dáng VN”, nào Việt Kiều là “ khúc ruột ngàn dặm của quê hương, bộ phận không tách rời của dân tộc”, tất cả bay theo gió.
Người Việt hải ngọai chống CS dưới mọi hình thức. Chánh trị chống theo chánh trị, kinh tế chống theo kinh tế, văn hóa chống theo văn hóa. CS chính cống chống theo CS. Tay sai, đón gió trở cờ theo CS chống theo tay sai, trở cờ. Cờ CS xuất hiện ở đâu các cộng đồng hải ngọai cũng chống, chống chừng nào hạ xuống cho đuợc mới thôi.
Số người biểu tình ở Mỹ, ở Úc, ở Pháp – tuy giờ là tiền bạc, tuy đất rộng đường dài, Úc chiếm nguyên một châu, Mỹ chiếm gần nửa tây bán cầu — mà lúc nào cũng có hàng ngàn, hàng trăm người bỏ công ăn việc làm, lặn lội đến để chống CS.
Gần đây CS Hà nội còn bị chống mạnh hơn nữa vì đã mãi quốc cầu vinh, đồng lõa bí mật cắt đất nhượng biễn cho TC và cho cả TC vào khai thác quặng bauxite, chiếm cao điểm chiến lược ở Cao Nguyên và hành lang an ninh quốc phòng của đất nước VN nữa.
Chế độ CS Hà Nội là chế độ tượng trưng cho CS độc tài đảng trị tòan diện, nên đảng kỳ, và cờ của chế độ CSVN bị đồng bào gọi là cờ máu, chỉ ru rú như gián ngày trong bốn bức tường của sứ quán, ló ra đâu là bị đồng bào biểu tình triệt hạ.
Trong khi đó quốc kỳ VNCH tượng trưng cho tự do,dân chủ dù không còn pháp nhân công pháp nữa, vẫn chẳng những được người Việt Hải Ngoại chào kính mà còn được dân chúng và nhiều chánh quyền địa phương ở ngoại quốc công nhận như biểu tượng, di sản tự do, dân chủ, nhân quyền VN là chính nghĩa đối đầu với CS Hà Nội.
Những nhận thức này người Việt Hải ngoại đã khẳng định từ lâu, từ khi dùng thuyền nan vượt đại dương, gạt nước mắt tạm rời nước nhà đi tìm tự do cho mình và hy vọng đem lại tự do cho bà con còn bị kẹt ở lại. Và người Việt hải ngoại cũng đã làm cho dân chúng và chánh quyền nhiều nước trên thế giới, nơi có người Việt định cư ít nhiều đã tỏ rõ.
Người Việt Hải Ngoại không chống đất nước và nhân dân VN. Người Việt Hải ngoại chống là chống cái chế độ độc tài của CS Hà Nội, cái chủ nghĩa CS độc tài đảng trị, toàn diện vừa theo kiểu Staline vừa theo kiểu Mao Trạch Đông. Sau khi Liên xô sụp đổ, đệ tam quốc tế CS tan tành, CS Hà nội đổi màu, xanh vỏ nhưng đỏ lòng để tồn tại.
Người Việt Hải ngoại chống nhà cầm quyền CS Hà nội đã lấy quyền lợi Đảng để trên quyền lợi dân tộc, làm cho xã hội VN quằn quại vì nạn tham nhũng, vì nạn sang đoạt đất ruộng của dân, kỳ thị người Việt Bắc và Nam, nhà tu không được yên ổn tu hành, đồng bào thiểu số không được nâng đỡ. Chủ nghĩa mà nhà cầm quyền CS Hà nội đang lấy làm y thức hệ là chủ nghĩa mà cả Nhân Loại trong đó có người Việt trong ngoài nước biết, là một chủ nghĩa thử nghiệm thất bại nhưng sát nhân, đã giết hàng triệu triệu người, trong đó ác độc nhút là giết chính đồng bào mình, như ở Liên xô với Staline, ở Trung Cộng với Mao Trạch Đông, ở VN CS với Hồ Chí Minh.
Bằng cớ đã rõ nhưng chưa có tính “tổng quát” trong chính trường quốc tế vì lý do quyền lợi của một số quốc gia. Mỹ dù có bang giao với CS Hà Nội nhưng vẫn rất quan ngại về hành động chà đạp nhân quyền của CS Hà nội. Chính CS Hà nội thừa nhận vấn đề nhân quyền VN là “trở ngại trung tâm” trong bang giao với Mỹ, và phong trào quốc kỳ VN được hàng chục chánh quyền dân cử tiểu bang, hàng trăm chánh quyền dân cử thành phố Mỹ thừa nhận, là “một xúc phạm” đối với CS Hà Nội. Vấn đề nhân quyền là vấn đề Quốc hội Mỹ quan tâm sâu sắc và làm mất thì giờ Ô. Đại sứ Mỹ ở Hà Nội phải nay nhắc nhở, mai đòi hỏi, mốt yêu cầu cải thiện.
Trên thế giới, ngoài VN tỵ nạn CS ở ngoại quốc đang hình thành một VN hải ngoại như Pháp Quốc Hải ngoại thời Đức Quốc Xã chiếm Pháp, gắn bó với nhau qua mẫu số chung chống CS Hà Nội, tiếp tay đem lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho 84 triệu đồng bào trong nước.
Hàng 300 ngàn Nguyễn Trường Tộ trẻ trung được trang bị khoa học tiền tiến của Tây Phương, ngay trong lòng văn minh Tây Phương. Hàng triệu những nhà ngoại giao dân gian, làm công tác ngoại giao giữa dân với dân, với chánh quyền dân cử sở tại. làm công tác dân vận với người địa phương nơi quê hương thứ hai, làm chánh trị với chánh quyền dân cử để tạo áp lực gián tiếp với CS Hà nội, và đấu tranh trực diện với CS Hà Nội từ ý thức hệ chánh trị đến kinh tế, văn hóa, xã hội trên bình diện thực tế sinh động.
Thế cho nên dù gồm thâu được giang sơn, “nắm” được người dân trong nước như những con tin, bòn vét tiền rừng bạc biển của đất nước, thuế má mồ hôi nước mắt của 84 triệu người Việt trong nước, có an ninh lộ trình bang giao, có túi bạc ngân sách quốc gia kè kè, mà CS Hà Nôi đi tới đâu đều bị đồng bào Việt hải ngọai chống, phải vào cửa hông ra cửa hậu. Ở Âu, ở Mỹ, ở Úc, ở đâu người Việt cũng chống Cộng. Và nhiều dấu chỉ cho thấy còn chống dài dài, cho đến khi nào không còn CS mới thôi.

This entry was posted in Bình Luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s