Nguyễn-Đinh-Khánh – Đâu là yếu huyệt của Trung Quốc?

Chủ tịch Quân ủy TW Trung Quốc Hồ Cẩm Đào

Trong thập-niên qua, kinh-tế của TC, không ai dám nói rằng không tăng-trửong. Về quân-sự, phải nói là gia-tăng chóng mặt, uy-hiếp đến các nứoc Đông-Á/TBD, đến nỗi các nứoc này phải quan-ngại và mong Hoa-Kỳ tích-cực sớm trở lại Á-châu! Nguyên-nhân là TC đã tự vẽ vời để tuyên-truyền trong dân – quân là Đại Hán sẽ vưon ra TBD để làm chủ thê-giới thay Hoa-kỳ, uy-hiếp vùng Biển Hoa-đông với Nhật, vẽ đừong ‘’lữoi bò’’ không-chế toàn-vùng DNA, thành lập ’’vòng chuỗi ngọc’’ kiểm-soát từ Biên Đông qua eo biển Malacca đên Ân-độ-duong là bao vây Ân-độ để ‘’hất’’  Mỹ ra khỏi vùng này.

Mộng bá-quyền của Băc-kinh là tự đặt mình ngồi trên ‘’lưng cọp’’, có ‘’bắt cọp’’ đựoc không lại là chuyện khác! Nhưng sau Hội-nghi Thựong-đỉnh TPP tại Honolulu và EAS tại Bali, nhìn qua gưong mặt ‘’về chiều’’ của Hồ-Cẩm-Đào, Ôn-Gia-Bảo thật là…thảm-hại thay vì …kiêu-căng như trứoc đây! Điều này chứng-tỏ TC đã ‘’rơi’’ vào… thế thụ-động và đang tìm cách ‘’rời’’ khỏi ‘’lưng cọp’’ trong danh-dự!!!??? Bây giờ muốn…xuống cọp là rơi ngay xuống hố! Đó là’’ tử-huyệt’’ !!

Nhưng trứoc hết thì cũng phải xem những ‘’yếu huyệt’’ nào mà Tàu cộng đã tự …’’đào sẵn’’ !!

 

Đối nội :

1-/ Bất-ôn Tân-cuong, Tây-tang – Nội-mông – Mãn-thanh –  và làm thế nào thu-hồi lại đảo-quốc Đài-loan về với ‘’mẫu quốc’’!  Đó là ‘’nội-tạng ung-thư’’ bất-trị! Pháp-luân-công và các nhà dân-chủ : Lưu-Hữu-Ba, Khải-Vi-Vi … là những …’’cái gai’’ trong ‘’lòng bàn chân’’  khó nhổ!!! Và  ‘’cái đuôi’’ ‘’định-hứong XHCN’’ của  CSHN đang ngoe nguẩy chờ ngày …’’rụng’’ như Miến-điện!!!

2-/ Cũng giống như VN căn bệnh phong-kiến ’’truyền-thống’’ từ thời trung-cổ đang phát-tác trong xã-hội Trung-Hoa, lở-loét bất-trị đã làm cho thế-giới …kinh tởm, quan-chức cửa-quyền, hối-mại quyền-thế, có cơ-hội là thậm-thụt của công, chưa đủ là cứop đoạt của tư! Giai-cấp chênh-lệch, bất-công xã-hội vô-phưong san bằng, Dân oan,  công-nhân đòi quyền sống…biểu-tình bạo-động khắp nơi, tạo ra bất-ổn xã-hội! Chưa nói đến nạn, ‘’trọng nam khinh nữ’’ tạo ra ‘’trai thừa gái thiếu’’! Tinh-thần Dân-chủ qua Internet, Facebook cũng đang manh-nha ngày càng …bùng-phát mạnh mẽ! Bạo-loạn cũng từ chỗ này mà ra! Đây cũng là tiền-đề dẫn đến những cuộc cách-mạng mà trong lịch-sử nhân-loại đã …bứoc qua!

3-/ Kinh-tế của TC là đặt nặng vào sản-xuất ra thế-giới hơn là tiêu-dùng nội địa. Nhiều công-ty đã và đang đi vào đừong cùng …phá sản’’,  nợ công khó đòi, đầu-tư địa-ốc đang trong tình-trạng suy-sụp và lôi kéo theo hệ-thống ngân-hàng …khốn-đốn…!!! ‘’Nội-tại’’ giải quyết chưa xong, thì Hoakỳ đã đánh…’’tập-hậu’’ tới tấp là bày ra  Hội-nghị Thựong-đỉnh TPP tại Honolulu, (chưa nói đến Hội-nghị EAS tại Bali),  nếu TC không ’’giảm-bớt’’ kinh-tế ‘’quốc-doanh’’, không nâng giá đồng Nguyên, không cải-thiện Nhân-quyền… thì Bắc-kinh không vào đựoc ‘’sân chơi’’!

TC không xoay chiều đổi hứong thì ‘’nhà nứoc’’ đi đến ‘’vỡ nợ’’, đó là ‘’con đừong mòn’’ trứoc mắt!!!

Đối ngoại :

1-/ Gân một thập-niên qua, Trung-cộng đưa ra  ‘’chiêu-thức’’ ‘’trổi dậy hòa-bình’’, sử-dụng ‘’quyền-lực’’ ‘’mềm’’ lẫn ‘’cứng’’, từ từ len lõi xâm-nhập tranh-dành ảnh-hửong vào thị-truòng của Tây-phưong trên thế-giới và nhất là sân sau của Hoa-kỳ tại Nam-mỹ. Còn tại Biển Đông, là hải lộ thông-thưong quan-trong của thế-giới, thì Bắc kinh đã ngông-cuồng vẽ đừong ‘’lữoi bò chín đoạn’’  xem  như ao nhà của họ và là ‘’quyền-lợi cốt-lõi’’ phải bảo-vệ, mặc cho các nứoc trong vùng phản-đối, nhất là hai đối-tác Philippines và VN!!!

Sự hung hăng của TC …là cơ-hội bằng vàng cho Hoa-kỳ ra tay …’’nghĩa-hiệp’’, sử-dụng ‘’song-thủ hổ bác’’ với hai cánh tay: một ‘’bọc nhung’’ một ‘’bọc thép’’ nhẩy vào …can-dự! ‘’Bất-chiến tự nhiên thành’’……thay vì trứoc đây Washington phải …vuốt-ve mua chuộc.

Trong hiện tại, bất cứ nơi nào trên thế-giới xẩy ra ‘’điểm nóng’’  có liên-quan đến quyền-lợi của Hoa-Kỳ, là có sự ‘’hiện-diện’’ của Mỹ để cân-bằng ‘’quyền-lực’’!   Vùng Trung-đông hay Đông-Á/TBD chẳng hạn.

Sau cuộc Cách-mạng Hoa-lài ở Bắc-phi, ‘’tổ uyên-ưong’’ của TC tại vùng này trở nên …’’xơ xác’’, kế-tiếp là Miến-điện, rồi đây cũng sẽ đến phiên Pakistan (nếu nứoc này muốn …’’ổn-định’’, thì phải ‘’chia tay’’ với TC ), VN rồi cũng sẽ đựoc ‘’vực dậy’’ chờ ngày … ’’dứt sữa’’ của Bắc-kinh! CSHN bắt đầu…’’cai sữa’’ đi là vừa!!!

Bị đánh vào ‘’tàn ong, là sách’’ ‘’nhói cả tâm can’’, cơn ‘’bàng-hoàng’’ chưa đựoc định thần, thì ông  Obama lại dùng ‘’bàn tay sắt bọc nhung’’ ‘’bồi’’ thêm một ‘’phat’’ ‘’hồi mã thưong’’ trong ‘’chiêu-thức’’ ‘’liên-hoành’’ để ‘’khắc-tinh’’ thế … ‘’hợp-tung’’ của TC ngay tại TPP – EAS,  thì Hồ-Cẩm-Đào ‘’lóng cóng’’ tay chân! Điều này làm cho  ‘’Quyền-lực mềm’’ lẫn ‘’cứng’’, ‘’hữu hảo – hòa-bình’’ của Bắc-kinh  không còn …’’ăn khách’’! ‘’Quyền-lực mềm’’ của TC sử-dụng chưa …’’nhuần nhuyễn’’ nên  ‘’Già néo dứt dây’’! Dây đàn …căng quá thì đứt!!! ‘’CÁI TÔI’’ lớn quá cũng không khác  dây đàn bao nhiêu!!! Uy-tín Quốc-tế Hán tộc chỉ còn là …’’cái bóng’’ của thập niên trứoc!!!  Điều này đã làm cho mộng bá-quyền của TC trở thành …mây khói trong tháng 11 vừa qua tại Honolulu và Bali!!!

Trong hiện tại, dù là TC đã thất-bại trên trừong quốc-tế, nhưng với bản-chất bá-quyền, không thể loại trừ họ sẽ ‘’lùi một tiến ba’’, nếu cơ-hội đưa đến! Những nứoc … nhựoc-tiểu quanh vùng cũng nên …cẩn-trọng!

2-/ Trứoc năm 75, khi nói tới kinh-tế của ‘’ con trời’’, ngừoi VN  ai cũng phải …’’thán-phuc’’ với cái tài…’’lập bang, lập hội’’, cấu-kết đầu-cơ, tích-trữ tạo nghiệp gian thưong! Đó chỉ là ‘’bản-chất’’ ‘’di-truyền’’ từ đời Ông Bàn-Cổ thành-lập nứoc Tàu, mà ngày nay ‘’căn bệnh mãn-tính’’ xâm-nhập não-trạng đã trở thành ‘’quán-tính’’, không phải một sớm một chiều mà ‘’trị’’ đuọc tận gốc ! Muốn giải-quyết đựoc ‘’con bệnh’’ trầm-kha này, bắt buộc phải đưa lên ….’’bàn mổ’’ bằng một cuộc cách-mạng …đẫm máu hay ít nhất,  TC ‘’dám’’ tạo Đệ III TC để ‘’nhờ’’ đồng-minh của Hoa-kỳ hay Nga …’’thử’’ vũ-khí mà loại bớt giống dân …’’hoang-dã’’ còn sót lại trên trái đất  này thì may ra dân Tàu …’’mở mắt’’ và  biết thế nào là văn-minh của nhân-loại! Đó không phải là cuộc …’’thử nghiệm’’)!!!

Kể từ sau khi kinh-tế ‘’đại nhẩy dựng’’của Mao-Trạch-Đông bị …phá-sản và phải đợi một thời-gian dài kế-tiếp cho đến ngày Đặng-Tiểu-Bình nắm trọn quyền-hành trong tay, Ông đã đưa ra ‘’mô-thức’’ kinh-tế…’’mèo trắng- mèo đen’’, ‘’mèo’’ nào cũng đựoc, miễn là biết ..’’bắt chuột’’,  điều này đã tạo cho kinh-tế TC đựoc … khởi sắc suốt 20 năm qua, nếu TC biết …an-phận …gậm nhấm! Nhưng ‘’lũ mèo’’ đó ngày nay đã trở thành …’’mèo hoang’’ vì đã làm nguy-hại đến thế-giới và nhất là làm cho các nứoc quanh vùng phải …quan ngại! Rất tiếc,  đó chỉ giai-đoạn cho Hán tộc … ’’hồi dưong’’!

Kể từ thời Đặng-Tiểu-Bình, các nứoc công-nghiệp có mang kỹ-thuật tân-tiến vào đầu-tư từ 20 năm qua, thì ‘’con trời’’ cũng chỉ …’’còng lưng’’ gia-công khoảng 0,50 MK/ giờ để sản-xuất những mặt hàng trị-giá … chưa đên 1MK cho thế-giới vừa tiêu-dùng vừa quăng vào …sọt rác…!!! Đa phần lợi-nhuận từ sản-xuất này đều do bọn ‘’cai-thầu’’ thân-cận Bắc-kinh vơ-vét tận-hửong ! Các hàng tiêu-dùng bằng điện-tử  khác, là chỉ sản-xuất lắp ráp theo đơn đặt hàng …gia-công! Gọi là tự tạo, họa-hoằn lắm, mới tạo đựoc hàng mang tính-cách ‘’ kỹ-nghệ nặng’’ như : auto, xe gắn máy … thì thê-giới không ai để…mắt! Thôi thì đành để ‘’con trời’’,  ‘’trên không chằng, dứoi không rễ’’ ‘’hửong-thụ’’, còn…’’thừa’’ thì bắt bọn ‘’giòi bọ’’ Hanôi ‘’ngốn’’ cho bằng hết!

Theo phần trên, hàng-hóa TC sản-xuất ra nứoc ngoài bị tẩy-chay không có gì là …khó hiểu! Đó là chưa nói đến hàng mã, hàng nhái (ăn cáp trí-tuệ), hàng độc hại….! Ngày nay, những nguồn hàng mang thưong-hiệu MADE IN CHINA không ai muốn nhìn, đổi qua tên khác như MADE IN PRC (Popular Republic China) thì cũng chỉ là tro …lừa đảo ‘’treo đầu heo bán thịt chó’’ !! Tại Hoa kỳ, Hạ Viện và Thượng Viện đã thảo luận và quyết định về khả năng tăng thuế nhập cảng và dự trù những biện pháp ngăn chặn những hàng hóa đến từ TC!  Chưa nói đến, khủng-hoảng kinh-tế Âu-châu cũng đã làm cho sự sản-xuất của TC bị khựng lại!

Vào cuối thập-niên qua, trong cuộc họp Thựong-đỉnh G.20 tại London,  Bắc-kinh đã ‘’dám nắn’’ vào ‘’bao tử’’ là vùng …’’nhậy cảm’’ nhất của Mỹ, bằng cách đề-nghị quốc-tế-hóa sử-dụng đồng Nguyên để thay thế Dola Mỹ!!! ‘’Ăn miếng trả miếng’’.  Đây là một trong những điều mà Hoa-kỳ phải bao-vây và ‘’đốn’’ TC cho bằng đựoc!!!

Để tranh-thưong bất-chánh trên thị-trừong thế-giới, TC còn ma mãnh trợ-giá!

Kinh-tế thiếu minh-bạch, thì không nứoc nào có thể ….chấp nhận làm ăn với ‘’con trời’’!! Trứoc thời-đại, với ‘’kinh-tế điện-toán’’ minh-bạch toàn-cầu và sự kiểm-soát qua …điện-tử từ A đến Z của các nứoc công-nghiệp, nên đã làm cho ‘’con trời’’ không ‘’phát-triển’’ hết khả-năng…’’truyền-thống’’! Nếu hàng sản-xuất của TC còn tiếp-tục, vậy nứoc nào sẽ… tiêu-dùng …loại hàng này!? Không còn sản-xuất hàng-hóa, thì các hãng xửong sẽ trở thành …kho chứa …’’sắt’’, công-nhân sẽ mật việc hàng loạt! Nông dân trứoc đây từ nông thôn …’’xâm-nhập’’ vào thành-thị để làm công-nhân, nay hết việc thì phải …’’rút lui’’ về vùng ‘’sâu’’ vùng ‘’xa’’ ! Nhưng ruộng đất đâu còn đủ để canh-tác!!! Chưa nói đến, dân-số của TC ngày nay đang trên đà … lão hóa!!!

Trong hiện tại, giải-quyết nạn đói tại Hoa lục là thực-phẩm, hãy tửong-tựong, , dân Tàu  chỉ cần 500grs lưong-thục mỗi ngày,  nhân cho 1.4 tỷ dân số, kết-quả ra con  đáp-số cũng đủ chóng mặt! Thời-đại này mà đông dân trong một không-gian hạn hẹp, thiếu tài-nguyên, thiếu kiến-thức, thiếu kỹ-thuật mà chỉ lo tìm …cái nhét vào mồm thì chỉ có gây …bạo-loạn đi ăn cứop! Gan hơn nữa, là tạo chiến-tranh ‘’biển ngừoi’’ để làm ‘’bia bị thịt’’ cho đối-phưong …’’thử vũ-khí’’!

Thất-nghiệp – Lạm-phát – Đói kém! Yếu-huyệt này đã đủ chưa? 

Để hóa-giải sự lệ-thuộc vào thị-trừong TC, ngày nay, Hoa-kỳ đã có …đồng-minh mới là Ấn-độ, với thị-trừong đầy năng-động,  có dân-số cũng sấp-xỉ như TC, chưa nói đến thị-trừong Đông-Á/TBD cũng ngót gần 1 tỷ dân. Một thị-trừong ‘’gian-thưong’’ với 1.4 tỷ dân-số đổi lại một thị-trừong toàn vùng gần 2 tỷ dân   đầy năng-động. Kinh-tế là phải tính bằng con số …’’nhậy bén’’. Ai làm kinh-tế đều phải biết chọn lựa! Vậy đừng nghĩ rằng, TC là cừong-quốc kinh-tế đang …lên đứng hàng thứ hai trên thế-giới, thặng-dư ngoại-hối hơn 3000 tỹ Dola và là nứoc ‘’chủ-nợ’’ lớn nhất của Hoa-kỳ, thì Mỹ phải lệ-thuộc không bao giờ  dám …rời bỏ và hai nứoc phải tìm giải-pháp cộng-hửong để cùng …tưong-sinh, điều này chỉ đúng vào …thế-kỷ trứoc !!! Ngay bây giờ, nếu  TC có đủ …thông-minh để nhìn ra …. thì cũng quá đà…!!!

Sau 20 năm,’’ làm ăn kinh-tế hài-hòa’’ với TC, Hoa-kỳ chỉ nhận đựoc từ thua tới …thua! Và sau những Hội-nghị Thựong-đỉnh từ Hawaii đên Bali, Mỹ đã có một thị-trừong năng-động mới gần hai tỷ dân. Đây cũng là cơ-hội giải-quyết nạn …thất-nghiệp tại Mỹ và giúp cho Ông Obama giữ  ghế …trong nhiệm-kỳ tới.

Trong hội-nghị APEC, Phóng viên BBC, Kim Ghattas ở Washington, nói rằng Hoa Kỳ nhìn nhận châu Á là rất cần thiết cho tương lai của cường quốc này, cả về kinh tế lẫn chiến lược.

Tiếp theo tại, Hội-Nghị Thựong-đỉnh TPP, TT Obama đã ‘’gõ’’ một ‘’nhát búa’’… dành cho Hồ-Cẩm-Đào!!! Âu đó cũng là …’’hồi chuông’’ báo hiệu khởi đầu cho ‘’tình-đoạn nghĩa tuyệt’’ trong quan-hệ song-phưong kinh-tế  Mỹ – Trung!!!

Tình hết đẹp, nên đành  đôi ngã

Kém mặn mà, bởi tại …máu tham!!!

Về phía Hoa-kỳ cũng đang dần dần rút khỏi …đầu-tư tại TC!!! Nứoc nào đủ … can-đảm… nhẩy vào thay thế Mỹ tại thị-trừong này ???

3-/ Dựa vào kinh-tế thặng- dư và để tạo hình ảnh …’’tự-hào’’, đầu năm 2000, Không-quân TC đã bay lên ….ngăn chận và cố ý va chạm vào máy bay thám-thính Mỹ, chỉ cách đảo Hải-nam khoảng 60 HL! Phóng hỏa-tiễn Thần-châu thăm dò không-gian, bắn hạ vệ-tinh…..và từ đó trở đi  tình hình hai nứoc càng ngày càng xấu đi, lúc thì đuổi chiến-hạm Mỹ, khi thì cắt cable tàu thăm dò đáy biển, không cho BP của Anh và ExxonMobil của Mỹ thăm dò dầu khí tại Biển Đông, táo tợn hơn nữa là đòi chia hai Thái-Bình-Duong với Hoa-Kỳ! Điều này băt buộc Mỹ phải …quan-tâm chưa đến mức phải quan-ngại!!! Để giảm bớt áp-lực, hai bên đã cố-gắng giữ quan-hệ quân-sự cấp cao để gặp gỡ hàng năm!!! Trong thời-điểm này, Washingtong có vẻ như quá nhún nhừong với Bắc-kinh và tạo ra  ấn-tựong là …’’tư-bản’’ đang ‘’giẫy chết’’. Đó cũng là điều khuyến-khích cho TC …hung hăng cho quá… đà! Ai nói rằng Mỹ không … thâm !?

Với Mỹ mà TC còn …’’nắn gân’’!!! Các nứoc trong vùng thì sao ???

Thừa túi tiền do bắt dân …nai-lưng ‘’đổ mồ hôi xì dầu’’, bọn ‘’cai-thầu’’ Bắc-kinh  ngày đêm tăng-cừong quân-sự, Không-quân – Hải-quân, hai quân-chủng này đựoc TC dồn sức lực phát-triển manh mẽ nhất. Hỏa-tiễn xuyên lục địa DF 31-A, chiến đấu cơ  tàng hình thế-hệV J-20, hỏa-tiễn Đông Phong 21-D chuyên tấn công tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân “096”, HKMH Thị-Lang. Các loại vũ-khí này, Bắc-kinh chỉ  hung hăng …hăm-dọa các nứoc trong vùng Đông-Á/TBD, khích-động Bắc-hàn gây hấn với Nam-Hàn, uy-hiếp đảo Senkaku của Nhật, hăm-dọa thu-hồi Đài-loan bằng vũ-lực,  đặc biệt là VN và Philippines, vì hai nứoc này đã trực-tiếp…tranh-giành TS với TC!!! “Quyền-lực cứng” của TC trong vấn-đề tranh chấp Biển Đông không còn là …’’chính-nghĩa’’ và phải nói rằng dùng quyền-lực để ‘’cướp” là  chính-xác hơn!!!

TC muốn chia hai Thái-bình-dưong với Mỹ, về phía Đông Bắc, thì bắt buộc Băc-kinh phải nhổ những ‘’nút chặn’’: Nam-hàn – Nhật-bản – Đài-loan (chưa nói đến Đảo GUAM). Về phía Nam, xuất-phát từ đảo Hải-Nàm để khống-chế Ấn-độ-dưong bằng ‘’chuỗi ngọc’’ để bao vây Ấn-độ, thì ‘’lữoi bò’’ TC phải…’’liếm’’ trọn Biển Đông tới Singapore. Sự hung hăng của Bắc-kinh tại Đông-Á/TBD, vô-hình-chung đã ‘’giúp’’ cho Hoa-kỳ tạo thế ‘’liên-hoành’’ để phá vỡ thế…’’hợp-tung’’ của TC đã ra công xây-dựng từ trứoc đến nay bằng ‘’quyền-lực mềm’’ lẫn ‘’cứng’’!

Rất tiếc, âm-mưu của Bắc-kinh đều bị Washington ngăn chặn, có khác nào ‘’cái gân gà’’ nhai không xong, nuốt không trôi, bỏ thì uổng! Không những vậy, mà còn gây sự …nghi-kỵ cho các nứoc trong vùng!!! ‘’Bất chiến tự nhiên thành’’, Mỹ chưa …’’buông tên’’, mà ‘’con gấu ngựa’’ đã bị loại khỏi …’’vòng chiến’’, các con …’’nai – mễn’’ khác thì lại nấp sau đôi cánh ‘’diều hâu’’ là Mỹ! Không những vậy, mà còn làm cho trục : Mỹ – Nhật – Ân – Úc  liên-kết chặt chẽ hơn, nếu không phải để  xua ‘’con mồi’’ vào …bẫy’’!  Với con mắt…’’cóc nhái’’, Trung-Nam-Hải dừong như nhìn không qua …’’miệng giếng’’!!!

Đó là …’’diệu-kế’’ của chính-trị !!    

Tại Hội-nghị Thựong-đỉnh ASEAN năm 2009, để ‘’trấn an’’ các nứoc trong vùng đang bị TC …hăm-he, Bà Clinton tuyên-bố rằng : ‘’Mỹ sẽ trở lại Á-Châu’’! Còn Dưong-Khiết-Trì thì nói: ‘’Biển Đông là quyền-lợi cốt lõi của TC như Tây-tạng’’! Về phía Mỹ thì ngựoc lại :’’Biển Đông là lợi-ích quốc-gia của Hoa-kỳ’’, Ông Robert Gates còn giáng thêm :’’Hoa-kỳ không can-dự tranh-chấp vào Biển-Đông, nhưng các bên phải thảo-luận đa-phưong để giải-quyết thay vì dùng vũ-lực’’! Lời tuyên-bố của Ông Gates đã làm cho ‘’luõi bò’’ của TC không còn …’’le dài’’ ra nữa!!!

Sau Cách-mạng Hoa-lài tại Bắc-phi, quyền-lợi kinh-tế của TC tại vùng này hoàn-toàn bị … ‘’trốc gốc’’, nặng nhất vẫn là dầu khí. ‘’Thua me gỡ bài cào’’, ‘’vòi’’ hút dầu của TC phải quay về…’’ao nhà’’ là Đông-á/TBD, Biển Hoa-Đông thì gặp ‘’kình-ngư’’ Nhật-bản! ‘’Le lữoi bò’’ xuống Biển Đông thì gặp ‘’con gà’’ Philippines báo-động cho các nứoc trong vùng. Mặc cho Nguyễn-Phú-Trọng che ‘’mũ cao-su’’ đội ‘’16 chữ vàng….’’ ngoe nguẩy đuôi! Chó là loài vật trung thành mà ngày nay cũng ‘’muốn’’ trở mặt …’’phản-chủ’’, đó là ‘’FOX’’ Nguyễn-Tấn-Dũng cũng …’’sủa’’ cầm chừng lấy lệ! Trưong-Tấn-Sang thì ‘’lặn lội’’ qua Ấn-độ, không biết đã hứa hẹn điều gì!? Thì Ấn quyết-định khai-thác dầu khí với VN, rồi Exxon Mobil, Kuwait cũng lên tiếng khai-thác và Ấn-độ bỏ mặc cho con ‘’gấu ngựa’’ gào thét!!  Trong trừong hợp này, nếu…’’vòi’’ của TC có kéo xuống Biển Đông thì cũng…trơ mắt mà … thèm!!! Không có dầu, thì kỹ-nghệ nặng – nhẹ còn hay hết hoặc trở thành ‘’đống sắt vụn’’!!! Vì vậy mà TC chỉ còn hy-vọng vào Nga, nhưng …’’đồng-chí’’ này khó tin, vì trứoc đây Mao-Trạch-Đông đã lỡ …gây hấn! Bây giờ chỉ còn Iran là kho dầu cuối cùng…phải bảo-vệ và bám lấy! Nhưng, Iran cũng không có …’’lối-thóat’’! Cuối là phải lần theo con ‘’đừong mòn’’ mà Iraq đã đi qua!

Trong Dệ II TC, nứoc nào kiểm-soát đựoc dầu khí là không bao giờ ‘’nếm mùi’’  … chiến bại. Kissinger từng nói, ai khống chế được Trung Đông, khống chế được dầu mỏ thế giới sẽ có quyền khống chế thế giới! TC đã đủ sức chưa!!?? Con mắt cóc nhái thì nhìn không qua khỏi …’’miệng giếng’’!!!

Trứoc hội-nghị Bali, Mỹ tuyên-bố: sẽ tân-trang lại căn-cứ tại GUAM, nơi đây sẽ phóng ra hàng trăm B52 để …phản-công nếu nứoc nào đụng vào ‘’lợi ích quốc-gia’’ của Mỹ tại vùng này! Trứoc Hội-nghị Thựong-đỉnh EAS tai Bali vài ngày,  Úc đã thỏa thuận cho Mỹ lập căn cứ quân-sự tại  Darwin, khởi đầu chỉ có 250 TQLC Mỹ, có nhiều ngừoi cho rằng, quân-số nhỏ nhoi như thế mà …’’đánh đấm’’ cái gì! Đúng vậy, dù 5000 quân cũng không đủ! Nhưng đó chỉ là ‘’mặt nổi’’ và ai đã thấy đựoc ’’mặt chìm’’? 250 quân có thể là chuyên-viên chơi…’’game’’ trong một  cuộc chiến ‘’bấm nút’’ ‘’điện-tử không-gian’’  hiện-đại! Quân-số đông mà không …’’tinh’’ chỉ là … ’’bị thịt’’! Chưa nói đến ‘’cầu không-vận’’ chuyển quân là  trò chơi của Mỹ! Xin các vị đó hãy cùng tôi vui lòng đứng dậy để…nhìn qua đựoc ngọn cỏ !!!

Trong kinh-tế cũng như chinh-trị luôn luôn … ’’biến-động’’ không ngừng, thì đáp số của 2 X 2 chỉ là …ẩn-số!!!???

Tại  Hội-nghị EAS ở  Bali, TT Obama đã nhắc lại : chính sách ràng buộc với TC của Mỹ  và Quốc-tế-hóa Biển Đông. Tổng thống Mỹ lập luận rằng : « Dù chúng tôi không phải là một nguyên đơn trong vụ tranh chấp Biển Đông, dù chúng tôi không bênh vực bên nào, chúng tôi có lợi ích mạnh mẽ trong việc duy trì an ninh hàng hải nói chung, và trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông nói riêng.  Lòi lẽ ngoại-giao xác-nhận của TT Obama như thế này đã đủ …’’cân-lựong’’ chưa?? Ngay sau đó, Ông Ôn-Gia-Bảo phản-úng với lời lẽ hòa hoãn, không tràng giang đại hải hay kiêu-căng quyết- đoán như  thường thấy trứoc đây của các lãnh đạo TC !  Ông Ôn Gia Bảo chỉ nhắc lại lời phản đối rằng ‘’Hội nghị thượng đỉnh Đông Á không phải là nơi để thảo luận về vấn đề Biển Đông, và khẳng định rằng Trung Quốc đã bỏ nhiều công sức để đảm bảo sao cho các tuyến hàng hải được an toàn và tự do’’ . Theo Công-ứoc QT về Luật Biển 1982, quyền đi lại trên Biển Đông từ trứoc đến nay, đâu có nứoc nào bị…. cấm??? Vậy tại sao TC lại ra sức …bảo-đảm  cho tuyến đuòng hàng-hải đuọc an-toàn…. tự-do. Ông Ôn-Gia-Bảo đề cập đến …’’tự-do’’ và ‘’tự do’’ cho ai? Đây là …vấn-đề!!! Cũng tại Diễn-đàn này, TC  đã chấp nhận  quan hệ hữu nghị đa phương để cùng phát-triển với các nước ASEAN. Trong vấn đề tranh chấp Biển Đông, Trung Quốc đã đề xuất chủ trương “Gác tranh chấp chủ quyền, cùng khai thác chung”!!!

Nhìn lại trong thời gian qua, bạn làm ăn xa – gần của Bắc-kinh đang tìm đừong lẩn tránh! Ngày nay,  TC nhìn đâu cũng thấy …kẻ thù, nếu còn  hung hăng đe dọa chiến tranh làm thế giới càng lo sợ là tạo cho  Hoa Kỳ chuyển từ thế thủ sang thế công.

Tại Hội-nghị TPP ở Honolulu, Hội-nghị EAS tại Bali, TC đã bị rơi vào ‘’ổ phục kích’’ do Mỹ ‘’dàn’’ sẵn! Hèn chi, mà mặt mũi  của Hồ-Cẩm-Đào …’’bí-xị’’ như bị …đau răng! Còn ‘’lữoi bò’’ của TC đã bị Mỹ ‘’chặt’’ ra từng khúc và làm ảnh-hửong đến ‘’cái lữoi’’ của Ôn-Gia-Bảo cũng giảm bớt ’’di-động’’!! Thế-trận ‘’hợp-tung’’  đã bị…vỡ tan thì mộng bành-trứong của Bắc-kinh cũng ‘’trôi theo giòng nứoc!!!

Vòng vây của Mỹ theo chiến thuật của con trăn anaconda ở Nam Mỹ và xiết cho con mồi …mềm xưong sau đó mới …’’nhậu’’! ‘’Con bò nứoc’’ chịu đựng nổi không?

Mỹ đã …’’dàn quân’’ …bao vây TC vào lục-địa! Như thế đã đủ chưa???

Bản-chất của Cộng-sản độc-tài là ‘’Mềm nắn rắn buông’’! ‘’Vỏ quít dầy có móng tay nhọn!!!

CSQT đã tạo một vết nhơ trong lịch-sử của  Nhân-loại! Chủ-nghĩa Bá-quyền của Bắc-kinh càng nuôi-dữong, càng kéo dài, càng tệ-hại không kém!!!

Cộng-sản là cùng một loại như nhau, ‘’ăn cháo đá bát’’, CSHN nếu có ‘’dứt sữa’’ …đựoc…, thì cũng chỉ là ‘’những con tưong-cận’’ , không hơn không kém !!!

Sau cuộc ‘’chạm trán’’ với TT Obama, Hồ-Cẩm-Đào đã …’’thấm đòn’’! Khó khăn cho Ông là làm sao kềm-chế đựoc phe ‘’diều-hâu’’ đừng hành-động ’’lỗ mãng’’ khi phe ‘’ôn-hòa’’ phải lùi dần vào thế thủ để tìm giải-pháp trứoc các nứoc trong vùng…, đặc-biệt là tại Biển Đông!

Chỉ còn một thời-gian ngắn nũa, Hồ-Cẩm-Đào mong sớm trao quyền lại cho  ‘’tập-đoàn’’ Tập-Cận-Bình vào năm 2012  để cứu-vãn…tình-thế!  ‘’Cơn ác mộng’’ của Ông, rồi cũng sớm trôi qua!

Tập-Cận-Bình sẽ đưa ‘’con trời’’ ra Thái-Bình-Dưong hay dẫn vào …’’ngõ hẹp’’ rồi tự …’’khép kín’’…! Danh-dự hơn, thì cũng chỉ là ‘’ngọn đèn dầu’’ chờ ‘’bùng sáng’’ rồi …’’tắt ngủm’’! Tưong-lai vẫn là…ẩn-số.!!!

Nhìn ra đựoc  YẾU HUYỆT, ĐIỂM trúng HUYỆT-ĐẠO thành TỬ HUYỆT chỉ là ….thời-cơ !!! Ý DÂN là Ý TRỜI !!!

“”Con cờ’’ DOMINO của CSQT còn sót lại trên thế-giới, TC – Cuba – Bắc-hàn – VN! TC là ‘’con cờ đầu đàn’’ đang bị thất-thế…lung lay và chỉ cần môt trong bốn ‘’quân cờ’’ bị …’’xiêu vẹo’’, là cả …’’bàn cờ’’ bị …xóa!!! Thì ít nhất cũng tạo cho thế-giới …tạm-thời ổn-định.

Thời đã điểm ! Hãy vùng lên! Hỡi con dân Đại-hán! Đừng để lỡ chuyến tàu ! TỰ SÁT hay SINH-TỒN cho ra ngừoi VĂN-MINH của NHÂN-LOẠI trong thế-kỷ 21!?

Hòa-lan 16-12-2011

VP Nguyễn-Đinh-Khánh

This entry was posted in Bình Luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s