Phạm Anh Tuấn – Làm thế nào để công phá trường thành CS?

“… Người Việt trong nước là nhân tố duy nhất có thể đào tạo lãnh đạo tương lai của đất nước vì họ hiểu rõ những vấn đề đang đối đầu với họ, họ phải sống và tranh đấu với môi trường và CS từng ngày, từng phút … và họ phải giải quyết những thực tế mà người Việt hải ngọai không thể mường tượng được chứ đừng nói là có khả năng giải quyết.”

Ba vũ khí độc hại nhất được dùng để thống trị một dân tộc mà bọn đế quốc đã dùng và được CS xử dụng để cai trị nhân dân là:

  • 1. Ngăn ngừa không để cho quyền lợi kinh tế thuộc vào tay nhân dân.
  • 2. Kìm hãm không để cho dân trí phát triễn.
  • 3. Triệt tiêu mọi cơ hội không để cho tập thể hun đúc nên lãnh đạo chính danh.

Ngày nay vũ khí thứ nhất đã bị phân hóa, một phần nhỏ quyền lợi kinh tế đã trở lại tay của nhân dân, nhưng cơ bản người dân chỉ được quyền kiếm sống qua ngày nhờ sức lao động của mình. Người dân vẫn không được quyền tích lũy thành quả của mình, vì nhà nước làm bằng mọi cách để tích lũy của người dân bị xói mòn nhanh chóng (qua các chính sách ngân hàng, tiền lãi, thâm thủng ngân sách quốc gia và kinh hòang nhất là lạm phát) và người dân không có quyền tư hữu. Trong khi đó, trên 90% quyền lợi kinh tế quốc gia được rót vào các tập đoàn nhà nước và tư nhân (trên danh nghĩa thôi, vì các tập đòan nàylà của quí ông/bà Ủy viên BCT). Vốn đầu tư, vốn chìm, vốn nỗi chạy vào các tập đoàn này không chóng thì chầy sẽ chạy thẳng vào túi của các UVBCT. Các tập đoàn này sống đó, chết đó cũng chỉ để ngăn cản các nguồn lợi kinh tế không trở về với nhân dân.
.

Vũ khí thứ hai đang có nhiều khả năng bị phá vỡ nhờ (1) nhân dân không còn tin những lời lẽ mỹ miều, những tuyên truyền cổ hũ ra rã hơn nữa thập kỹ, (2) người dân ngày càng có nhiều cơ hội và phương tiện tiếp xúc với các nguồn thông tin tốt, thật và lành mạnh. Thông tin càng lành mạnh, người dân càng dễ tiếp thu và dân trí càng được phát triển tốt hơn và nhanh hơn. Bằng mọi giá chúng ta không nên truyền tãi những thông tin một chiều, hoặc có lợi cho một cá nhân hay đoàn thể. Nếu vũ khí này bị phá vỡ nhân dân sẽ có nhiều cơ hội tích lũy, sàng lọc các tinh túy về cho mình và giúp phá vỡ vũ khí thứ ba.
.

Rất gay go để phá vỡ vũ khí thứ ba vì cả một bộ máy tuyên truyền của đảng luôn tìm cách phá vỡ các tích lũy kiến thức của người dân, làm cho người dân không thể tập trung nguồn vốn của mình để nâng cao sức đề kháng của mình. Lãnh đạo chính danh phải do dân, vì dân ma ra. Lãnh đạo chính danh phải là người được nhân dân đào tạo, được hun đúc các tinh tuy tích lũy được sàng lọc bởi nhân dân. Lãnh đạo chính danh tuyệt đối không phải là người đại diện cho một chủ nghĩa ngọai lai. Lãnh đạo chính danh phải quan tâm, hiểu thấu về môi trường, xã hội, các vấn đề khó khăn của thời cuộc, và nhất là những mâu thuẫn trong xã hội hầu dẫn dắt, dung hòa (hay triệt tiêu) các mẫu thuẫn, đưa nhân dân đến đích nhanh hơn, ít tổn thất hơn và nhanh chóng hơn.

Để kết luận, người Việt cần làm những việc sau đây:
1. Phát huy dân chủ.
2. Ứng xử dân chủ và có văn hóa.
3. Hổ trợ nhau trong vấn đề thông tin.
4. Giúp đỡ nhau trong việc đào tạo lãnh đạo chân chính.
5. Xây dựng thành trì dân chủ.

Người Việt hải ngoại phải
1. Bỏ tất cả những hành động cực đoan như chụp mũ, đả phá, chửi bới vì những hành động này gây chia rẽ và tạo cơ hội cho CS phá thành trì của mình.
2. Luôn luôn chỉ là các nhân tố dân chủ hổ trợ nhân dân trong nước trên phương tiện thông tin đa chiều.
.

3. Không phải là những nhân tố lãnh đạo tương lai của đất nước vì người Việt hải ngoại nhìn về Việt nam từ lăng kính mắc cảm, tự ti, tự cao, tự đại và (một số) thù hận nhiều hơn là lăng kính xây dựng.

Người Việt trong nước là nhân tố duy nhất có thể đào tạo lãnh đạo tương lai của đất nước vì họ hiểu rõ những vấn đề đang đối đầu với họ, họ phải sống và tranh đấu với môi trường và CS từng ngày, từng phút, họ phải hy sinh để đổi lấy một chút cặn bả kinh tế và tự do, và nhất là họ phải đối đầu với những hệ lụy, hậu quả mà chủ nghĩa CS đem lại, và họ phải giải quyết những thực tế mà người Việt hải ngọai không thể mường tượng được chứ đừng nói là có khả năng giải quyết.
.

Việc cần thiết nhất mà người Việt hải ngoại phải làm là phát huy dân chủ và thực hiện dân chủ. Người Việt hải ngoại đã thừa hưởng và tiếp thu các nền dân chủ nhưng rất nhiều người không hiểu thế nào là dân chủ. Tệ nhất là các hội đoàn và đảng phái hải ngọai chẳng những không thực thi dân chủ mà lại còn áp chế lối suy nghĩ và hành xử của thời chiến tranh quốc cộng. Làm như vậy vô hình trung người Việt hải ngoại tạo cho mình hình ảnh xấu xa trước đồng bào trong và ngoài nước.
Thành trì của nhân dân chỉ có thể xây dựng và bảo vệ qua việc phát huy dân chủ tới mức tối đa, không hạn chế vì bất cứ lý do nào. Càng dân chủ, thành trì càng vững mạnh và nhất định là không có sức mạnh nào có thể công phá.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s