Vi Anh – Lời Tuyên Bố Của Ô. Dũng

 

Tại cái gọi là Quốc Hội của VNCS, ngày 25 tháng 11, năm 2011, Thủ Tướng CSVN Nguyễn tấn Dũng tuyên bố đại ý, Hòang Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Câu nói khẳng định   sự thật này đã có không biết bao lâu rồi, từ trong lịch sử xa xưa của quốc gia dân tộc Việt Nam. Nhưng trong thời CS vào những năm gần đây, câu nói vốn đã thành niềm tin lịch sử của dân tộc VN đó đã làm không biết bao nhiêu người Việt Nam  yêu nước bị CS bắt bớ, giam cầm, trấn áp, sách nhiễu. Trong số những người yêu nước  đó có Blogger Điếu Cày còn đang bị CS bỏ tù, nghe nói đã bị ám hại tàn phế một cánh tay. Thế bây giờ – dữ hong ( nói theo kiểu dân Miền Nam  là gốc gác của Thủ Tướng CSVN Nguyễn tấn Dũng), bây giờ Ô. Dũng mới nói lên câu nói ấy.
Trong một phiên họp ngày 25/11 tại Hà Nội của Quốc hội Khóa 13 của VNCS, TT Dũng mới mở miệng nói câu nói chân lý pháp lý và lịch sử mà đất nước ông bà Việt Nam xưa nay, bà cô cô bác gần 90 triệu đồng bào Việt Nam đều biết, đều tin như biết nói tiếng Việt Nam vậy. Ông Dũng nói: “Đối với Hoàng Sa thì năm 1956, Trung Quốc đưa quân chiếm đóng các quần đảo phía đông của quần đảo Hoàng Sa. Năm 1974, Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa trong sự quản lý hiện tại của Chính quyền Sài Gòn (tức Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa). Chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã lên tiếng phản đối, lên án việc làm này và đề nghị Liên hiệp quốc can thiệp. Chính phủ Cách mạng lâm thời miền nam Việt Nam lúc đó cũng đã ra tuyên bố phản đối hành vi chiếm đóng này. Lập trường nhất quán của chúng ta là quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chúng ta có đủ căn cứ lịch sử và pháp lý để khẳng định điều này.” Bằng cớ pháp lý và lịch sử Ô. Dũng nói có “ít nhất từ thế kỷ 17 khi hai quần đảo này chưa thuộc bất kỳ quốc gia nào”.
Trước nhứt phải nói TT Dũng của VNCS nói quá trễ, nhưng thôi trễ còn hơn không. Ít ra Ô Dũng cũng “ngon lành, chịu chơi” hơn mấy Ông lãnh đạo Đảng Nhà Nước khác, ông Nam, ông Bắc, ông Trung khác, ông nào cũng không câm như hến tránh né không nói ra thì cũng nói vòng vo tam quốc mà không dám nói thẳng mực Tàu sợ đau lòng quan thầy TC.
Kế đến phải nói TT Dũng nói “hụych tọet” Trung Quốc xâm chiếm Hòang sa bằng võ lực. TC coi Hòang sa là lãnh thổ TQ, TQ không bao giờ đặt Hoàng Sa vào trong nội dung các cuộc đàm phán- khác với Trường Sa vốn được cho là khu vực tranh chấp mà TC muốn giải quyết tay đôi với từng nước tranh chấp như  Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei.
Nhưng trong chánh trị, nói là một chuyện, còn làm là một chuyện khác, có khi khác nhau cả ngàn dặm. Nhứt là đối với những người CS, người Việt Nam không tin ngay từ thời Việt Minh, CS lợi dụng lòng yêu nước của người Quốc Gia, núp dưới danh nghĩa Việt Minh để cướp và độc chiếm và cộng sản hóa chánh quyền, nên có thành ngữ  CS “láo như Vẹm”.
Do vậy vấn đề đặt ra là, liệu Ông Dũng, Thủ Tướng VNCS “nổ” vì cảm thấy lên gân trước tình hình TT Obama trong chuyến công du Á châu khẳng định Mỹ trở lại Á châu Thái bình Dương. Ông Dũng tuyên bố giảm áp lực của dân chúng, hy vọng lấy lòng dân VN đã  quá bất mãn  trước thái độ và hành động của Đảng Nhà Nước quá nhu nhược với quân Tàu, nhu nhược đến đổi như a tòng, đồng phạm, mãi quốc cầu an, cắt đất dâng biển cho quân Tàu Cộng vậy.
Qua lời tuyên bố của Ông Dũng, trong tâm trạng người Tây Phương chưa hay ít bị CS đọa đày, báo chí và những chuyên viên ngọai quốc theo dõi tình hình biến động ở Biển Đông rất chú ý lời tuyên bố của TT Dũng. Bình luận và bình lọan lên.
Cho đó nào là lời tuyên bố đầu tiên của một lãnh tụ Đảng CS, một lãnh đạo Nhà Nước của CS. Nào là một khẳng định rõ rệt và cương quyềt nhứt. Nào là lời tuyên bố long trọng trước cái gọi là Quốc Hội. Nào là dấu hiệu một chuyển dịch  về đường lối đối phó với Bắc Kinh. Nào là TT Nguyễn tấn Dũng công nhận chánh quyền Việt Nam Cộng Hòa  không nhường một tấc đất cho giặc Tàu, tử  chiến với Hải Quân TC năm 1974. TT Dũng nhắc mấy lần chữ chánh quyền Việt Nam Cộng hòa.
Nhưng kinh nghiệm biến thành thói quen như bản chất thứ hai của người dân Việt có được bằng máu, nước mắt, mồ hôi kết tinh lại trong thời kỳ sống chung đụng với CS trong trại tù nhỏ là trại giam và trại tù lớn là xã hội VN, làm người dân Việt hết sức đề cao cảnh giác vế lời tuyên bố rất nổ của TT Dũng đối với quân Tàu.
Người dân Việt Nam ở Bắc, ở Trung, ở Nam, ở hải ngọai không vội tin lời TT Dũng. Kinh nghiệm về CS nhắc nhở “đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn những gì CS làm”. Bình tĩnh coi hành động của TT Dũng trong việc bảo vệ Hòang sa, Trường sa là của VN.
Nếu TT Nguyễn tấn Dũng  khẳng định Hòang Sa là của VN, thì với tư cách  và trong thẩm quyền Thủ Tướng người cầm đầu chánh phủ của VNCS, Ông phải, một là, không cấm đóan, đàn áp, bắt bớ những người biểu tình ở Sài Gòn và Hà Nội để phản đối những hành vi xâm lấn của TC đối với Việt Nam, đặc biệt là đối với hai quần đảo Hoàng sa và Trường Sa. Hai là trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho những người bị CS Hà nội bắt bớ, giam cầm khi biểu tình, phát biểu, đấu tranh cho chân lý Hòang sa và Trường sa là của VN. Ông cũng phải xóa bỏ hồ sơ cảnh sát, công an, tòa án đối với những người mà CS ghi vào số bìa đen, (CS gọi là tiền sự, tiền sử) cần theo dõi vì lý do đấu tranh cho chân lý Hòang sa và Trường sa là của VN.
Nếu TT Dũng khẳng định Hòang Sa là của VN, là người cầm đầu chánh phủ, Ông phải “ bảo quốc an dân”. Mở mặt trận ngoại giao và quân sự để đòi lại, đúng như tinh thần đất nước ông bà VN, một tấc đất cũng không nhường cho giặc. Mở mặt trận bảo vệ ngư dân hành nghề trên ngư trường này, và tất cả công ty thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên cho VN.
Đằng này tuy nói mạnh về Hòang sa, nhưng TT Dũng nói Hòang sa, Trường sa như một vấn đề phụ. Ông nói trước Quốc Hội. Theo truyền thống các nước tự do dân chủ, Quốc Hội là cơ quan quyền lực nhứt nước, nói trước Quốc Hội là nói trước tòan dân và tòan quốc. Nhưng hiềm vì cái gọi là Quốc hội của CS là “đảng cử dân bầu” nên không có tính long trọng, quan trọng như trong các chánh thể tự do, dân chủ.
TT Dũng lại nói Hòang sa, Trường sa trong một cuộc điều trần. Có hăm hai “đại biểu” ghi tên trước được chánh phủ chọn trả lời nhiều vấn đề nhưng chỉ có hai đặt vấn đề Hòang sa và Trường sa mà thôi. TT Dũng trả lời không quá 10 phút.  Chớ không phải trong một cơ hội long trọng, liên quan vấn đề quan trọng, lãnh đạo Đảng Nhà Nước thường phát biểu bằng một “báo cáo chánh trị” dài không dưới 60 phút.
Về giải pháp giải quyết mà  TT Dũng trình bày cũng bổn cũ sọan lại theo “bài bản” của Đảng CSVN.  TT Dũng nói “Chủ trương của chúng ta là nghiêm túc thực hiện Công ước Luật Biển, nghiêm túc thực hiện Tuyên bố ứng xử của các bên liên quan ở Biển Đông (gọi tắt là DOC), và các nguyên tắc thỏa thuận mới đây mà chúng ta đã ký kết giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cụ thể là chúng ta yêu cầu các bên giữ nguyên trạng, không làm phức tạp thêm, có ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định ở khu vực này.”
TT Dũng còn đính chính dùm cho Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng sang Tàu cam kết giải quyết vấn đề Biển Đông trên nguyên tắc song phương làm cho người dân Việt nam vô cùng tức tối. Ông Dũng giải thích  rằng đó là Ô. Tổng Bí Thư giải quyết một phần lãnh hải gần Vịnh Bắc Hội và Đảo Hải Nam của TQ, chớ không phải Biển Đông.
Và sau cùng, giải pháp “các bên giữ nguyên trạng” mà TT Dũng đưa ra là một gỉai pháp bất lợi cho VN, mà lợi cho TC. TC đã chiếm Hòang sa, lấy làm huyện Tam sa, trực thuộc tỉnh Hải Nam rồi. TC đã đưa ra bản đồ hình lưỡi bò chiếm 89% Biển Đông của VN rồi. Mấy năm liền TC đơn phương ra lịnh cấm đánh cá, và đánh phá tàu VN và lên tiếng phản đối các công ty thăm dò khai thác dầu của Anh, của Ấn rồi. Và TC  rất nhiều lần tuyên bố và hành động vùng biển đó là quyền lợi bất khả tranh cãi của TC. Thời gian và nguyên trạng đều có lợi cho TC và có hại cho VN. Thế mà TT Dũng nói “các bên giữ nguyên trạng”, tức là giao trứng cho ác, làm ngược lại lời tuyên bố Hòang sa, Trường sa là của VN.
Advertisements
This entry was posted in Bình Luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s