Vi Anh – Còn Nhiều Thái Hà Nữa

 

Trên truyền thông tiếng Việt ở Little Saigon và trên các trang mạng của xa lộ thông tin  tòan cầu Internet, loan tải một thông báo mời tham dự biểu tình yểm trợ Giáo xứ Thái Hà lúc 11 giờ đến 2 giờ trưa ngày Chủ Nhật 27-11-2011 tại sân cỏ đối diện Thương Xá  Phúc Lộc Thọ. Thông báo do  ba cộng đồng trong vùng Little Saigon và phụ cận và mấy chục cơ quan, đòan thể đứng ra tổ chức và yềm trợ.
Trong khi đó cả chục ngày nay, trong nước  và ngay tại Hà nội thủ đô của CS Hà nội,  CS đã dùng đủ mọi thủ đọan hành chánh rừng rú để dìm, cho báo chí của Đảng Nhà Nước tấn công tuyên truyền bêu rếu,  mời linh mục, giáo  dân “đi làm việc” tức làm tình làm tội để dọa, cho côn đồ trấn áp khủng bố tinh thần để  hù, “điều xe máy”, công nhân ùa vào “thi công” hồ “xử lý nước thải” ngay trong khuôn viên thánh linh Thái Hà, ngay trong  ban đêm như làm chạy tang cho CS như sợ cha con chết trùng ngày vậy. Tuy CS  ỷ quyền  cả vú lấp miệng em, làm nhanh dấu lẹ tội cướp đất, cướp nhà của tôn giáo, nhưng vụ Giáo dân Thái Hà đòi lại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế không  dễ gì yên đâu.
Vẫn còn nhiều Thái Hà nữa. Tinh thần đấu tranh của những người dân oan lương cũng như giáo, dân oan của tôn giáo, của các tôn giáo ở VN, của Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo đã biến thành phong trào phản ứng xã không thể đảo ngược được nữa, một thứ  tiền đề cho cuộc đổi thay chánh trị ở xứ dộc tài thường là cách mạng lật dổ nhà cầm quyền.. Sẽ còn nhiều Thái Hà nữa tứ Bắc chí Nam, qua Trung lên Cao Nguyên. Con số ngày càng tăng.
Ở Thái Hà ban  đầu một, hai trăm sau lên hàng ngàn. Đến Vinh đã lên một phần tư dến nửa triệu lượt và người tham dự đấu tranh. Và người Việt hải Ngọai không phân biệt tôn giáo, đảng phái đã, đang, sẽ  liên tục yễm trợ những cuộc đấu tranh của đồng bào  dân oan, lương hay giáo, của mình trong nước.
Chính TC là Anh Cả Đỏ của Việt Cộng  rất sợ  những cuộc đấu tranh của người dân bị CS cướp đất, cướp nhà trong khi đảng viên cán bộ lợi dụng chánh sách qui họach, lấy nhà đất của dân bồi thường rẻ mạt như cướp giựt, dễ tự tư tự lợi bán hay lấy đất nhà trưng thu làm “mặt bằng” hùn  liên doanh doanh với ngọai kiều vào đầu tư.
Hành dộng bất công, lạm dụng, hối mại quyền thế này của đảng viên cán bộ CS làm cho  dân chúng  bị thiệt hại phẩn nộ, nổi  lên hàng ngàn người một lần, một năm không biết mấy lần, thường xảy ra bạo động đốt xe công an, bao đồn cảnh sát, bắt cán bộ đảng viên ủy ban làm con tin.
Trung ương biết mối nguy, phản ứng xã hội có thế thành phong trào cách mạng chánh trị. Thế nhưng trung ương không sửa chửa đựơc vì quyền lợi của dảng bộ và cán bộ đảng viên địa phương, họ biến lịnh của trưng ương thành lạc, lợi cho họ.
Vụ giáo dân Công Giáo Thái Hà đấu tranh đòi lại đất đai của giáo xứ  là một mặt của một vấn đề lớn đó. Đó là phong trào Dân Oan nói chung và Dân Oan tôn giáo nói riêng nhưng cũng năm trong phong trào Dân Oan của cả nước. Một vấn đề không bao giờ giải quyết được trừ  khi CS Hà nội, CS Bắc Kinh  không còn nữa.
Tiêu biểu việc hàng giáo phẩm cùng đa số giáo dân của Giáo hội Công Giáo VN, đặc biệt là ở Miền Bắc bị cộng sản thống trị lâu hơn ở Miền Năm đòi hỏi nhà cầm quyền CS Hà nội trả lại đất đai đã tịch thu, trưng thu của giáo hội – đã thành phong trào. Đã phát triển mạnh ở Hà nội, ở Saigon, ở Vinh, ở Đà nẵng, Huế, v.v. Một lần cả ngàn người, liên tục mấy chủ nhựt, và nhiều dấu chỉ cho thấy bị nhà cầm quyền CS trấn áp quá, thì tạm ngưng, chớ không chấm dứt. Mỗi lần tiếp tục lại là mỗi lần thêm sáng kiến đấu tranh, hòa dịu nhưng cương quyết.. Giáo dân và giáo phẩm cùng đứng lên, cùng lên tiếng. Đòi hỏi bằng cách tập họp đông người nhưng chỉ ngồi yên hay tuần hành cầu nguyện, hát thánh ca và thắp nến bên ngoài vòng rào sắt của những cơ sở  của Giáo Hội bị CS lấy đi lâu rồi.
Điểm nhậy cảm nhứt là trụ sở cũ của tòa Khâm sứ Vatican ở Hà nội. Cách làm rất hiền, nhưng  ảnh hưởng rất thâm hậu đối với phong trào đòi tư do tôn giáo và nhân dân đang đòi đất và đòi quyền làm người trong nước. Ảnh hưởng  rất có lợi cho phong trào nhân dân đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN. Và như thế có hại cho nhà cầm quyền CS độc quyền thống trị quốc gia dân tộc VN lâu nay – trên phương diện đối nội cũng như đối ngọai. Lâu nay từ ngày CS Hà nội độc quyền thống trị cả nước, giáo hội Công Giáo VN là một giáo hội tuy đồng chung số phận bị CS hành tội, nhưng coi vậy chớ  vẫn đỡ hơn các tôn giáo khác nhờ có tổ chức nội bộ chặt chẽ và có hậu thuẫn của Tòa Thánh La Mã có tính toàn cầu.
Trong các tôn giáo lớn ở VN, có thể nói Công Giáo VN là giáo hội sở hữu tài sản vật chất, bất động sản, nhà đất nhiều nhứt; do đó có thể nói là một tôn giáo bị mất đất, mất nhà nhiều nhất. Nói khác, Công Giáo là một tập thể “Dân Oan Tôn Giáo” thiệt hại nặng nhứt. Việc đòi hỏi  của giáo phẩm và giáo dân rất hiền hậu, bằng hành vi tôn giáo  là cầu nguyện. Nhưng mục tiêu  đồng điệu với phong trào Dân Oan  của  cả nước đòi đất, đòi nhà bị Đảng Nhà Nước trưng thu đền bồi rẻ mạt như giựt. Dưới ánh sáng của phong trào nhân dân đấu tranh của người dân Việt, đó là một hình thái đấu tranh mới, một phong trào Dân Oan Công Giáo trong phong trào Dân Oan VN.
CS Hà nội đã vô kế khả thi. Đó là bế tắc  có tính ý thức hệ, có tính chủ nghĩa, có tính lịch sử CS, và thâm căn cố đế. Một bế tắc không một đảng viên dù cao cấp, tài ba thế mấy có thể xoay xở được.  Vấn đề chỉ có thể giải quyết khi CS không còn nữa.
Tòa Khâm sứ  rộng 1  mẩu  tây đất bị CS Hà nội tịch thu từ năm 1959, lúc Ô Hồ chí Minh đang trị vì. Theo chủ nghĩa Mắc Lê và  “tư tưởng Hồ chí Minh” đất đai là quyền sở hữu của toàn dân. Nên sau khi Ô Dũng thực địa, thì Trưởng Ban Tôn Giáo  của Đảng Nhà Nước “kê tủ đứng” vào miệng và “trói tay” Ô. Dũng liền khi tuyên bố “đất đai là sở hữu của toàn dân” . Còn ở  Thái Hà, quận Đống Đa đảng bộ của công ty quốc doanh Chiến Thắng cho rào kẽm gai lại mảnh đất hơn 60 ngàn mét vuông của Dòng Chúa Cứu thế ở Hà Nội. Nói trắng ra, đảng quyền đã minh thi nói, Tòa Khâm Sứ, đất đai thuộc sơ hữu toàn dân do nhà nước “quản lý”, nhà nước “tiếp thu” từ thực dân, nên giáo hội không có quyền pháp lý nào để đòi lại.
Hòan cảnh lịch sử và chủ nghĩa CS không cho phép  Đảng Nhà Nước  nói chung trả lại cho Công Giáo . Trả lại cho Công Giáo đất đai đang đòi hỏi là châm ngòi cho một bùng nổ lớn và dây chuyền. Các tôn giáo,  Phật Giáo, Cao đài, Hòa Hảo, Tin lành sẽ ứng lên đòi mạnh. Trả cho Công Giáo tại sao không trả cho các đạo khác.
Dân oan ở ba miền và mấy chục đô, tỉnh, thị sẽ ứng lên đòi hỏi mạnh. Trả lại cho tôn giáo, tại sao không trả lại cho dân. Thế thì Đảng, Nhà Nước CS Hà nội, đùa cho địa phương núp dưới trách nhiệm tập thể CS họac là cù cưa cù nhần họặc làm ngang làm bướng, đặït tôn giáo trước việc đã rồi. Tin mới nhứt CS Hà nội đã chọn lựa một giải pháp: đó là cho công an đàn áp, cho công nhân thi công như ở Thái Hà.
Người Việt  hải ngoại đấu tranh cho tự do tôn giáo, tự do dân chủ, nhân quyền VN lâu nay, chắc chắn không bỏ qua cơ hội này. Tất cả không phân biệt tôn giáo tận tình để giúp đồng bào Dân Oan trong nước, trong đó có Dân Oan Công Giáo. Đã có nhiều hình thức dân vận đồng hương, như biểu tình yềm trợ tinh thần và thấp nến cầu nguyện và  quốc tế vận chánh quyền các nước định cư. Hồn thiêng sông núi Việt Nam, Ân Trên của các tôn giáo sẽ phù hộ cho đồng bào Dân Oan VN nói chung, trong đó  có đồng bào ở Thái Hà đang kiên trì  và dũng cảm đấu tranh cho công lý qua  việc đòi lại  đất đai.

Advertisements
This entry was posted in Bình Luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s