Long Điền – Phương Pháp Nhận Dạng Ðặc Công Nằm Vùng trong giới Truyền Thông Hải Ngoại.

 

I)Mục Ðích:

1)Nhằm giúp đỡ một số thanh niên  trong và ngoài nước chưa hiểu rỏ thực chất gian manh của Cộng Sản trong quá trình đấu tranh Giải Thể Cộng Sản. Bọn chúng đôi khi đổi tên, tuyên bố dẹp bỏ Ðảng CS, giả danh Quốc Gia, đội lốt yêu nước trong lịch sử hiện đại từ 1945 đến nay.[i]

2) Ðôi khi núp dưới chiêu bài QG, tôn giáo, ngụy tạo lý lịch, luồn sâu, trèo cao với đủ loại vỏ bọc, nhản hiệu (kể cả nhản hiệu Mỹ CIA) để đánh lạc những ai chưa có kinh nghiệm đấu tranh với lũ ma đầu Công Sản. Hiện tình đất nước, tranh tối tranh sáng, vàng thau lẫn lộn (do CS trà trộn) và gạo ,cám khó phân (do bọn cơ hội xôi thịt), người thật, kẻ giả không biết đâu mà lường, đồng đội bao năm nay phản bội,  làm “ăn ten” khiến bao cảnh “dở khóc dở cười” !

Ngay trong hàng ngũ QG vẫn còn có người cơ hội làm sao tránh được CS cài bọn nằm vùng để chờ dịp 1 lần nữa đâm sau lưng các chiến sỹ Dân Chủ,Tự Do như chúng đã từng làm trong cuộc chiến tại Miền Nam  1954-1975.[ii]

3) Một số tên được cài trong guồng máy truyền thông Tự Do Hải Ngoại bao gồm các tờ báo lá cải, “radio bất lương”, “diển đàn Paltalk ảo, bất lương” để nhằm đánh phá Cộng Ðồng, các đoàn thể đấu tranh trong và ngoài nước. Làm cho những người có lòng vì Quốc Gia Dân Tộc phải ngao ngán quay lưng với phong trào đấu tranh đang rực sáng tại Quê Nhà.

Vì thế bài viết nầy nhằm giúp các bạn trẻ luôn ưu tư cho tiền đồ Dân Tộc có 1 kiếng chiếu yêu trong tay để phân biệt chính- tà,Quốc- Cộng phân minh để không còn ngộ nhận phe ta đánh phe mình, hoặc nhìn ở đâu cũng thấy toàn là CS.[iii]

4) Ðể bảo vệ sự sống còn của chế độ, của quyền lợi kết xù tính bằng tỷ đô la do cướp đoạt bất chánh, bọn CS tung nhiều nhóm cán bộ cốt cán, tận dụng phần tử QG chao đảo, cơ hội để đánh phá chúng ta. Gây chia rẽ nội bộ, làm lệch mục tiêu đấu tranh trên đà thắng lợi sang những việc thứ yếu, hoặc làm giảm nhẹ hoặc vô hiệu hoá các nỗ lực của đồng bào trong nước đòi giải thể CS.

Tuy nhiên khi áp dụng thì phải sáng suốt, bao dung,rộng rải để tránh cảnh đồng đội thì xô ra, kẻ thù lại tung hô !

Ðó là những điều mong mỏi của người viết. Văn ôn, võ luyện, tự nghĩ một mình sao bằng thảo luận với bạn bè cùng chí hướng.Tự đặt cho mình những câu hỏi phản biện rồi tự trả lời,hay nhờ bặn bè giải đáp,chọn câu nào, ý nào hay thì xài như một phương châm, một công thức để làm sao giải trừ tận gốc Chủ Nghĩa CS và cái chế độ thối tha ấy cho Dân Tộc mình. Mỗi một thanh niên mà có trình độ nhận thức chính trị vững vàng đó là rường cột của Ðất Nước sau nầy khi không còn bóng dáng CS phi nhân .

II)Phương Pháp Nhận Dạng Cộng Sản Nằm Vùng :

Cộng Sản Nằm vùng hay bọn trở cờ, cơ hội tất nhiên chúng phải trang bị cho mình những ngụy trang , áo giáp che chắn để khi xâm nhập vào các đoàn thể QG không bị phát hiện chứ không dám công khai như ở trong hang ổ của chúng. Chúng còn được huấn luyện, kèm cặp bằng những những tên chuyên nghiệp phá hoại và khủng bố . Ðôi khi chúng được trang bị bằng các phương tiện tình báo hiện đại và tài chánh dồi dào bằng ngân sách quốc gia của tập đoàn CS trong nước.Thời gian gần đây cho thấy ngoài địa hạt truyền thông chúng còn đầu tư vào các  lãnh vực kinh tài tại hải ngoại để nuôi dưởng mặt trận truyền thông. Nên nhớ là chính phủ Hoa Kỳ thường xuyên nhắc nhở là hãy thông báo, tố cáo khi phát hiện những hoạt động của Cộng Sản VN  với FBI hoặc CIA trên đất Mỷ.

Tuy nhiên dù có ngụy trang cở nào,dù có huấn luyện bao lâu nhưng nhiều lúc, nhiền nơi  chúng đã để lộ bộ mặt thật CS nếu chúng ta có “kính chiếu yêu” để phát hiện chúng dễ dàng.Vì những lý thuyết căn bản CS phi nhân đã xâm nhập trong tiềm thức nên đôi khi bị  lộ nguyên hình qua những lời phát biểu ,bài viết mà chúng đã sử dụng.

1)    Nhận dạng qua cá tính:

a) Chỉ nói 1 chiều ,không chấp nhận đối thoại thảo luận : Vì trong chế độ CS chỉ có trên bảo dưới thi hành, không được bàn ra tán vào mà chỉ nói theo chỉ đạo của Ðảng.

b)Không có tấm lòng nhân ái, chỉ có lý chứ không có tình : trong giọng văn, lời nói sặc mùi sắt máu. Trong đấu tranh chỉ biết có đạp đổ chứ không có đề nghị xây dựng, sửa chữa. Chỉ nghĩ đến quyền lợi của Ðảng chứ không hề lý đến sự đau khổ của đồng bào  khi phát động  chiến tranh huynh đệ tương tàn làm lợi cho Cộng Sản Quốc Tế.

c)Tôn thờ lảnh tụ ,xu nịnh thượng cấp:từ CSQT  Liên Xô, Trung Quốc cho đến các nước chư hầu như Bắc Hàn, Việt Nam thảy đều tuân hành mệnh lệnh tối thượng của CSQT. Trong nội bộ, thuộc cấp phải tuân hành thượng cấp bằng kỷ luật thép, ai đi chệch sẽ bị thanh trừng dù đó là hàng tướng lãnh. Sự xu nịnh thượng cấp rỏ nét nhất là Hồ đã từng nói:” Ai thì có thể sai,chứ Bác Mao và Bác Lê đã nói thì việc gì cũng đúng!”. Do đó những ngừoi gia nhập các đoàn thể QG chỉ với mục đích kết bè phái, tôn thờ lãnh tụ thay vì tôn trọng cương lĩnh, đường lối, chủ trương của đoàn thể thì phải được đề phòng.

d) Nhân thân  lý lịch bất minh: lý lịch bản thân thì bất minh, luôn nhờ nhân vật thứ 3 hay đoàn thể khác hoạc tôn giáo xác nhận cho chính mình. Ðiển hình những tên CS nằm vùng thời chiến tranh 54-75 chúng thường núp dưới áo tôn giáo để hoạt động như : Phạm Ngọc Thảo, Phạm Xuân Ẩn ….

e) Chĩ nói rập khuôn, một kiểu : trong sáng tác, phát biểu CS phải theo quy luật “Hiện Thực Xã Hội Chủ Nghiã” Socialist Realism do nhà văn CS Liên Sô  Maxim Gorky sáng lập .Nghiã là nói về người công nhân XHCN thì phải nói:”người công nhân là thành phần tiên tiến của XH,một người làm việc bằng hai,làm ngày không đũ tranh thủ làm đêm!” Những người buôn bán trong XHCN thì phải gọi là bọn con buôn, bọn phe phẩy, miệt thị . Ngày nay để sống còn chúng đã thay đổi nhiều trong nhận thức nhưng tiềm thức “Hiện Thực XHCN” vẫn còn trong não trạng. Mọi văn, thi sỹ trong sáng tác phải viết một khuôn như thế thì mới được cho in!  Do đó những bài viết nào không có tính sáng tạo mà chỉ nói 1 chiều,1 khuôn thì nên đề phòng các tác giả nầy.

f) Không tôn trọng Dân Chủ, Bình Ðẳng: vì quen suy nghĩ theo XHCN nên trong thảo luận, bài viết không chấp nhận đối lập, khác chính kiến, hay chụp mủ cho người khác v. v…  những ngưòi nầy cũng nên được lưu ý theo dõi ,phối kiểm vói lý lịch và hoạt động hàng ngày để biết chính xác hơn.

g)Ngoan cố, đe doạ : thủ đoạn thường dùng của CS trong tranh luận là ngoan cố, áp đặt.Nếu đưối lý không biết phục thiện,  sửa chữa , đôi khi còn hăm dọa. Người QG không CS luôn tôn trọng Tự Do,Dân Chủ nên ít mắc khuyết điểm nầy.

2)      Nhận dạng qua hành động , Chủ Trương,Lập Trường hay nội dung bài viết:

 Ðã là CS nằm vùng thì chúng  phải giả vờ kêu gọi đấu tranh cho Tư Do, Dân Chủ, Nhân Quyền nhưng thực chất là chỉ muốn cải tổ cho chúng khá hơn để tiếp tục đè đầu cởi cổ dân .Vậy thì chúng ta phải xét những việc làm cụ thể,những chủ trương tranh đấu thực sự có đáp ứng nguyện vọng của Dân Tộc không hay chỉ là làm nhiệm vụ” Cải Lương” tức là sửa lại cho tốt để tồn tại !

a)      Trong chủ trương đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ: chỉ dám nêu lên những vấn đề tệ hại của XHCN mà ai cũng biết như tệ nạn xả hội,tham nhủng. Còn những tội ác tày trời của chúng như :Bán nước, hại dân, phản bội tổ quốc, phản bội Dân Tộc, làm tay sai cho ngoại bang, phục vụ cho QTCS thì không dám đụng đến!

b)      Không dám đụng đến biểu tượng “ thiêng liêng” của CSVN là Hồ Chí Minh: chống ông A, bà B nhưng lãnh tụ tối cao là Hồ thì không ai dám đụng đến. Cho dù ngày nay lịch sử đã chứng minh rỏ ràng là HCM phản bội Tổ Quốc, phản bội Dân Tộc và chỉ làm tay sai cho Trung Cộng và Liên Xô mà thôi.Thậm chí còn nói vì nhóm nầy ,phe kia vì làm sai lời Bác Hồ dạy, hoặc  nói : nếu “ông Hồ còn sống” thì đất nước và đàng CSVN  đã tốt đẹp hơn hiện nay rất nhiều !!!

c)      Giả vờ ca ngợi VNCH,QLVNCH, các nhà đấu tranh Dân Chủ trong nước nhưng thực chất là đả kích, bôi bẩn hoạc gây chia rẽ:Phải đọc cho kỹ nội dung những bài phát biểu, bài viết, Có những bài viết với tựa đề rất kêu, rất tôn trọng Tự Do Dân Chủ nhưng nội dung thì lại ca ngợi Ðộc Ðảng thì mới ổn định xả hội ! Có những bài viết ngụy trang rất khéo phải đọc đi đọc lại đôi ba lần mới thấy.

d)      Kêu gọi đấu tranh trong luật pháp của XHCN : khốn thay trong  chế độ XHCN làm gì có luật pháp. Ðảng thì ở trên luật pháp, luật chỉ dành để xử dân, còn đảng viên sai phạm dù nặng hay nhẹ thì chỉ kỷ luật nội bộ!  Phạm Hồng Sơn  hay Lê Chí Quang đâu có phạm vào luật pháp nhưng vẫn bị tù nhiều năm. Ðảng viên các cấp chiếm đoạt tài sản , đất đai của dân thì không xét xử.Vậy mà trong đấu tranh cho Tự Do,Dân Chủ thì lại kêu gọi tôn trọng luật pháp XHCN thì đấu tranh làm gì!Lập luận của nhóm Dân Chủ cuội  nầy là : vì đang sống trong chế độ kềm kẹp, phải biết luồn lách để đấu tranh. Trong đấu tranh mà còn sợ tù đày, giam cầm thì chỉ có nước quỳ gối mà xin là an toàn hơn cả!

Luận bàn về sự an toàn cá nhân và nhân phẩm, tôi rất thàn phục câu nói của TT Hoa  Kỳ Dwight Eisenhower đã nói với người dân của mình:

“  Nếu tất cả những gì mà người Hoa Kỳ muốn chỉ là an ninh thì họ có thể vào ở trong nhà tù. Ở đó họ sẽ có dư thực phẩm, giường ngủ và một mái nhà che mưa nắmg. Nhưng nếu người Hoa Kỳ muốn gìn giữ nhân phẩm của mình, và sự bình đẳng với đồng loại, thì họ không nên khấu đầu trước bất cứ chính quyền độc tài nào.”

e)      Trong phê bình nhận xét thì thiếu khách quan: chỉ nhìn những khuyết điểm của chế độ  Ðệ Nhất và Ðệ Nhị Cộng Hoà mà làm ngơ không nói đến những thành tựu kinh tế và bảo vệ đất nước của chính thể VNCH và QLVNCH chống nội thù. Lúc nào cũng ca ngợi những thành tích mặt nổi của CS mà quên điều cốt lỏi là : trước 1975 MNVN  đã đứng vào vị trí cao  trong vùng Ðông Nam Á, kể cả Châu Á; còn ngày nay thì dưới sự cai trị của CSVN ngày càng tụt hậu so với các nước láng giềng. Họ chỉ so sánh một mình VN đã tiến ra sao từ 1975 với 2006 !

Bởi vì nếu xét như thế thì xin hỏi trước 1975 thì làm gì chúng ta có mắy điện thoại di động để mà so sánh. CSVN chẳng đạt được gì là cao, chẳng qua đó là những thành tựu của khoa học toàn cầu mà thôi.

f)        Trong hoạt động đoàn thể không đặt quyền lợi của Quốc Gia ,Dân Tộc lên trên mà chỉ biết  lo cho cá nhân hay cho đoàn thể, phe nhóm mình. Dạng nầy đôi khi không phải chỉ là CS nằm vùng mà còn  bao gồm những thành phần QG chao đảo, đón gió trở cờ chỉ cần CS ban cho 1 vài quyền lợi là quên mất chính nghiả mà đã bao năm qua từng hô hào ca ngợi . Ðiển hình như một nhạc sỹ trước 1945 thì cũng học đòi kháng chiến nhưng ngại cực ngại khổ dinh tê chứ không phải vì chán ngán chủ nghiả vô nhân của CS.Nay nhìn thấy 1 vài lợi nhuận mà CS có thể ban phát thì đã vội hô to :” Chống Cộng ư?, chống gậy thì có . CS mà đưa tôi 10 ngàn đô/ 1bài  thì tôi sẽ viết nhạc ca tụng chúng ngay!” Khẩu khí của phường  lưu manh đến thế là cùng.

Cựu kháng Chiến MTGP  Nguyễn Hộ hô hào đồng đội đấu tranh chống bất công, chửi chế độ, nhiều người phe ta vội vàng ủng hộ. Bọn CS cầm quyền chỉ cần ban cho 1 món lợi là ‘lập tức đón gió trở cờ”.

g)Những nhóm “phản tỉnh cuội” chỉ biết đấu tranh khi bị thất sủng,mất ăn nên sinh tức hô hào chống đảng.Thực chất là chỉ khiếu nại vì bị nhóm cầm quyền không cho cơm thừa, sữa cặn bởi vì thời gian cầm quyền thì nín thở qua sông, thấy kẻ ác làm ngơ, không tai, không mắt.

Dân chết mặc bây có bao giờ ngó đến.Thậm chí có tên còn là nợ máu của dân, giết hại hàng ngàn người trong đánh Tư Sản sau 1975 như  tướng CS Trần Ðộ. Phải nhìn cho rõ, đừng vội hoan hô mà bé cái lầm!

h)Trong truyền thông Hải Ngoại thì núp cho kỹ và đánh lén : thông tư nào của CS cần phổ biến thì giả vờ gọi là “bình loạn nhưng lại đăng nguyên văn không một lời bình luận về sự tác hại của CS và vổ ngực tự xưng nhiệm vụ “Truyền Thông Trung Thực” !!! Phải xem cho kỹ và can đảm phê phán , đừng nhờ qua tay người khác, đó mới là đấu tranh Dân Chủ thực sự. Phương pháp thường dùng của nhóm “truyền thông bất lương”: Bóp méo tin chính trị , đứng theo quan điểm của CS để nhận định.[iv]

h) Ðánh phá Cộng Ðồng, đoàn thể  thiện nguyện  trong những việc làm nhân ái như trợ giúp thương phế binh VNCH, giúp cô nhi tử sỹ , công nhân đình công  thì chúng cho là làm “chính trị” không có tôi đâu! Mục đích ru ngủ,làm nhụt nhuệ khí đấu tranh của toàn dân trong và ngoài nước. Luận điệu của bọn nầy là : “ Ðất nước đã hoà bình rồi, hảy lo giúp đở đầu tư, xây dựng . Chúng ta chỉ làm những việc thuần tuý văn hoá nghệ thuật mà thôi! Ðụng đến chính trị là phiền lắm !”.

III)  Biện Pháp áp dụng:

Trước khi chấm dứt bài nầy,tôi cũng xin các bạn thanh niên hãy thận trọng khi sử dụng. Không nên quy nạp bừa bãi, không nên vội vàng chụp mũ những người vì vô tình, vì thiếu thông tin, thiếu đọc sách báo nên có những phát biểu phản biện . Cần phải giải thích, phân tích cặn kẽ, cung cấp tài liệu thông tin trung thực để đánh bạt những nhận định sai lầm thay vì chụp mũ họ là CS hay thân Cộng. Bởi vì không gì đau cho bằng những người suốt bao năm đấu tranh cho chính nghĩa mà nay vì lỡ lời, nói  1 câu  hớ hênh  mà bị vu  cho là CS thì rất là buồn nản . Ðánh CS  nằm vùng mà đúng đối tượng thì là một thành công lớn, đánh nhầm người Quốc Gia chân chính thì lỗi lầm cũng không phải là nhỏ.

Trong sinh hoạt Cộng Ðồng nếu có những ý kiến dị biệt giữa những người đồng chiến tuyến với nhau thì chỉ nên thẳng thắn góp ý  chân tình chớ không nên vội vả đem nhau ra trước công luận để đánh phá gây mất đoàn kết. Mục tiêu hàng đầu là làm sao giật sập chế độ Cộng Sản mà thôi.

Tuổi trẻ là rường cột của đất nước.Quét sạch rác rưởi trên mặt trận truyền thông là trách nhiệm  chung của mọi người dân trong và ngoài nước, chúng tôi chỉ cung cấp kính chiếu yêu cho các bạn còn nhìn cho ra bọn nằm vùng và vạch mặt chúng thì phải tự mình làm ,không thể  nhờ người khác!.

Kính mong  được phổ biến rộng rãi và bổ túc để học hỏi thêm .

Long Ðiền

7

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s