Dự Thảo Hiến Chương mới của CDNVQGHK, Điều 12-Linh Tinh

ĐiỀu 12:  Linh Tinh

 
Khoản 1: Cố vấn Pháp luật
1.1   Hội Đồng Quản Trị phải chọn một hay nhiều luật sư làm cố vấn và đại diện pháp luật cho CĐNVQGHK.
 1.2  Hội Đồng Quản Trị  sẽ xem xét, thảo luận và phê chuẩn thù lao về thủ tục pháp lý.
 
 
Khoản 2: Bản Hiến Chương bằng Việt Ngữ và Anh ngữ.
Bản Hiến Chương này được dịch từ nguyên bản Anh ngữ.  Cả hai phiên bản, Anh ngữ và Việt ngữ đều giống nhau về nội dung và có  giá trị như nhau trước pháp luật.  Tuy nhiên, nếu có mâu thuẫn giữa hai phiên bản, bản tiếng Anh sẽ có quyền quyết định sau cùng.

 

Advertisements
This entry was posted in Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s