Dự Thảo Hiến Chương mới của CDNVQGHK, Điều 2 -Tôn Chỉ

ÐIỀU 2: TÔN CHỈ

 Thêm vào đề nghị # 1 của Florida
Khoản 1: Nguyện Vọng và Sứ Mạng
 
Nguyện vọng của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ là xây dựng được một cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ hùng mạnh, thịnh vượng, đoàn kết, và đa dạng.  Ðể đạt được viễn kiến này, chúng ta đặt ưu tiên việc xây dựng cơ cấu tổ chức và phát triển hiệu năng làm việc của cộng đồng.  Để tạo những thăng tiến dài hạn, chúng ta sẽ hội ý, mời gọi, vận động, hỗ  trợ và hợp tác với các cá nhân, đoàn thể có chung hoài bảo nhằm qui tụ khả năng và phương tiện cho việc tạo dựng và phát huy một cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn, và giúp cho thế hệ con cháu chúng ta được trở nên thành công hơn.
 
 
Khoản 2: Mục Ðích
 
Cộng Ðồng sẽ theo đuổi các mục đích sau đây:
2.1    Gia tăng nội lực cho các Thành Viên bằng cách giúp họ trau dồi kiến thức, khả năng, và cung cấp phương tiện cần thiết để thăng tiến hiệu năng làm việc hầu đạt đến các mục tiêu của họ.
2.2    Cổ võ các giá trị của người Mỹ gốc Việt bao gồm nhưng không chỉ giới hạn vào truyền thống gia đình và các khái niệm về tự do, dân chủ và nhân quyền.
2.3    Liên kết và mời gọi những người có chung huyết thống Việt Nam và những tổ chức của người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ cùng tham gia vào việc xây dựng và bảo tồn một cộng đồng đoàn kết và hài hòa.
2.4    Giao tiếp và hợp tác với các cơ quan chính phủ cũng như phi chính phủ và các tổ chức bạn nhằm phát huy thành quả của cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ về các phương diện kinh tế, giáo dục, khoa học, xã hội, và chính trị nhằm phục vụ cho quốc gia Hoa Kỳ và nhân sinh.
 
Khoản 3: Giá Trị Cốt Lõi
 
Ðể đạt được những mục đích nêu trên, các quyết định và hoạt động của Cộng Ðồng Hoa Kỳ phải được dựa trên các giá trị cốt lõi và niềm tin sâu sắc như sau:
3.1    Trân trọng di sản của người Mỹ gốc Việt:   Thế hệ đầu tiên của Người Việt tỵ nạn chính trị đã hình thành cộng đồng người Việt khắp nơi toàn cõi Hoa Kỳ.  Họ là những người đã thoát khỏi sự khủng bố của chế độ Cộng Sản Việt Nam và đã tìm được Tự Do, Công Lý, Dân Chủ và Bình Ðẳng trên xứ sở Hoa Kỳ.  Dù lúc nào cũng mong mỏi có ngày sẽ trở về với một quê hương Việt Nam tươi đẹp hơn, những người Việt ly hương nầy đã tận lực tạo dựng một đời sống mới cho chính họ, một mái ấm cho gia đình họ và một cộng đồng cho những người cùng chung huyết thống. Chúng ta có bổn phận phải luôn ghi nhớ đến sự hy sinh, kỳ vọng; sự thành công cũng như thất bại của họ trong mọi hành xử; không phải chỉ để vinh danh họ nhưng còn để gìn giữ truyền thống và di sản cũng như sự tận tụy của người Mỹ gốc Việt đối với gia đình, tự do, dân chủ và nhân quyền.
3.2    Xây dựng tương lai:  Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ cần luôn ghi nhớ rằng những quyết định ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng đến đời sống cá nhân, gia đình và cộng đồng trong tương lai. Do vậy, chúng ta phải nhắm thực hiện những viễn kiến cho tương lai, chứ không thể chỉ tìm cách lánh xa thực tại tiêu cực.
3.3    Liên kết: Chúng ta biết rằng không ai có thể hiện hữu đơn độc –  rằng cá nhân, đoàn thể, cộng đồng và quốc gia đều có liên hệ mật thiết với nhau. Nếu đứng riêng rẽ, không ai có thể tạo ảnh hưởng đáng kể đối với xã hội.  Trái lại, tiềm lực của chúng ta sẽ rất lớn nếu mọi người cùng chung lưng đấu cật với nhau.  Đối với Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ , cách hành xử của chúng ta sẽ làm giảm thiểu sự ganh đua, vì ganh đua sẽ khiến những người có cùng chung mục đích không thể hợp tác với nhau được.  Chúng ta sẽ tìm cách thi hành công tác nội bộ trong tinh thần hợp tác và cởi mở, đồng thời chúng ta sẽ khuyến khích các thành viên và lãnh đạo các hội đoàn trong cộng đồng cùng làm việc trong tinh thần cởi mở như thế.  Chúng ta sẽ khuyến khích mọi thành phần trong cộng đồng sát cánh với nhau, cùng chia sẻ kinh nghiệm hầu tạo ảnh hưởng sâu xa trong những thay đổi cần thiết.  Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ sẽ khuyến khích mọi thành phần trong cộng đồng cùng chia sẻ quyền hạn và trách nhiệm trong việc gầy dựng một tương lai mà chúng ta đang tạo dựng.
3.4    Ngăn ngừa hỗn loạn:  Chúng ta tin rằng sự hỗn loạn thường gây ra bởi những khuyết điểm trong cách tổ chức hoặc sự thiếu vắng một phương pháp làm việc rõ ràng.   Phương pháp làm việc của chúng ta không nhắm vào khuyết điểm cá nhân hay các hiện tượng riêng rẽ,  mà nhận diện cội rễ của các “vấn đề”, và tìm cách thay đổi phương cách làm việc.  Nỗ lực chính của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ là xây dựng một hệ thống cộng đồng ổn định để tránh các lo ngại đoản kỳ có thể khiến cá nhân cũng như tổ chức xao lãng trong việc xây dựng một cộng đồng tốt đẹp cho tương lai.
3.5    Ðường hướng thực tiễn: Chúng ta hiểu rằng mọi người sẽ tham gia đóng góp khi họ nghĩ rằng sự thay đổi là khả thi, và khi họ tin rằng những đóng góp của họ thật sự mang lại sự thay đổi mà họ mong muốn.  Hơn nữa, chúng ta cũng biết rằng nếu không có những phương án cụ thể để mang lại sự thay đổi cần thiết thì người ta thường xem nhẹ những dự kiến cho tương lai, coi  đó như là những mơ ước hão huyền. Chúng ta sẽ đặc biệt lưu tâm trong cung cách trình bày những phương án cụ thể nhằm thay đổi cộng đồng như thế nào để mọi người có thể hiểu và chấp nhận được.  Do đó, Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ sẽ làm mọi cách để những công tác xây dựng được phổ biến rộng rãi đến đồng hương.  Sau hết, vì phương tiện eo hẹp và công tác  thăng tiến Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ thật khó khăn, chúng ta khuyến khích mọi người, mọi tổ chức luôn kiên nhẫn học hỏi và chia sẻ, trao đổi ý kiến cùng sự thành đạt của mình với người chung quanh để chúng ta cùng xây dựng một cộng đồng ngày càng thịnh vượng và tốt đẹp hơn.
Advertisements
This entry was posted in Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s