TS-LS. Lưu Nguyễn Đạt – Tập Thể Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại có thể làm gì khi Siêu thị Géant Casino Massena tại Paris 13 treo cờ CSVN


I. Xác Định Sự Việc:

1. Trong tuần đầu tháng 11 vừa qua, đại sứ CSVN tại Pháp, Dương Chí Dũng và Ban giám đốc siêu thị Géant Casino Massena đã tới khánh thành Tuần lễ nông thủy sản thủ công nghệ Việt Nam tại siêu thị đặt tại Quận 13 Paris, Pháp, với ồ ạt cờ đỏ sao vàng treo khắp nơi trong cơ sở thương mại.

2. Về mặt pháp lý, giao kèo ký kết hợp tác thương mại giữa Supermarché Géant  Casino Massena [GCM] và đại diện Bộ Kỹ Nghệ và Thương Mại của CSVN là một hành vi hợp tác kinh doanh hợp pháp.  Nhà kinh doanh GCM có toàn quyền trưng bày hàng hoá hợp pháp đó tại cơ sở thương mại của họ, với những sáng kiến trang trí gồm lời chào mừng, bảng hiệu, cờ quạt được đối tác cung cấp và được ban giám đốc GCM chấp thuận.


Vietnamese Ambassador to France Duong Chi Dung along with the Casino Group’s leader visit booths.

3. Việc được đặt ra là giới tiêu thụ của hàng hoá làm tại Việt Nam, đem trưng bày giao bán ồ ạt với màu cờ sắc áo CSVN lộ liễu tại GCM gồm những thành phần nào?  Có người Pháp gốc Việt, nhất là những công dân, trú dân thuộc tập thể Người Việt Quốc gia Hải ngoại [VQGHN] thường lui tới mua bán tại đó hay không?  Nếu có, khách hàng công dân gốc Việt QGHN có những quyền gì đối với việc “chào hàng” bằng màu cờ sắc áo nhuộm đỏ như vậy?

II. Việc Không Thể Làm

1. Chúng ta, những công dân thuộc Tập Thể Người Việt QGHN đang sinh sống tại Pháp, Hoa Kỳ, Gia Na Đại, Úc v.v., phải thượng tôn luật pháp nơi cư trú, kể cả việc bảo trọng quyền tự do sinh sống, tự do ngôn luận của các công dân khác trong thể chế dân chủ tự do đó.

2. Vậy trước hết, pháp luật hiện hành sở tại không cho phép chúng ta xâm nhập tư gia hay cơ sở thương mại để làm náo loạn, bạo hành, phá phách, gây phương hại tới tài sản hay nhân sự tại đó.

3. Kể cả tại nơi công cộng, có liên hệ tới các cơ sở truyền thông, giáo dục, dân sự hay chính trị đối lập, chúng ta với tư cách công dân chân chính cũng không có quyền dùng bạo lực để đàn áp những hành vi công dân đối lập, dù không cùng văn hoá, tôn giáo, giới tính, tôn chỉ và lập trường chính trị.  Lý do căn bản và công bình là nếu chúng ta có quyền hành, có quyền lợi, thì người khác cũng phải có quyền hành, quyền lợi tương xứng, dù không phù hợp với chúng ta, miễn quyền hành và quyên lợi của bất cứ bên nào không phương hại tới bên kia.  Thượng tôn luật pháp phải áp dụng công bằng, lưỡng thể, hay đa thể.  Nếu chúng ta không muốn bị sách nhiễu, phương hại, thì đừng sách nhiễu, phương hại người khác, kể cả thành phần đối nghịch. Nếu vi phạm, luật pháp và công lý sẽ áp dụng những biện pháp thích nghi.

4. Vậy, việc một cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà, xin miễn nêu danh tính, vào siêu thị GCM ra tay xé những lá cờ CSVN tuy là một hành động có thể coi là anh hùng, khí khái, nhưng cũng có thể bị quy trách hay truy tố về mặt pháp lý là phá hoại tài sản thuộc quyền tư hữu cuả người khác.

III. Việc Nên Làm, Phải Làm

1. Việc khẩn cấp là “giáo dục doanh nghiệp”, bằng cách để một số đại diện cộng đồng Việt Nam tại Paris hay lân cận viết thư thông báo cho Siêu Thị GCM biết:

[a] Việc GCM treo cơ CSVN ngay tại Quận 13, được coi là Thủ Đô kinh doanh văn hoá của Tập Thể người Việt QGHN, nếu không phải là một hành động phi pháp [acte illégal], thì thực sự là một hành vi bất nhân, bất tín, sai quấy về mặt chính trị [incorrect politiquement/politically incorrect],

[b] Vì số khách hàng người Việt, nhóm “thân chủ” trung thành của siêu thị GCM đa số là người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản, hoàn toàn dị ứng với lá cờ đỏ sao vàng.

[c] Việc GCM treo cờ CSVN ngay tại nơi cung cấp dịch vụ thương mại cho người Việt QGHN là một việc làm gây sỉ nhục và tổn thương tinh thần cho khách hàng người Việt của GCM,

[d] Hay cố tình gây chia rẽ, kỳ thị, cấm cửa người Việt QGHN vào siêu thị GCM, khi được chỉ dẫn lý do chính đáng, vẫn cố tình duy trì không khí sai quấy, khủng bố tinh thần với những lá “cờ máu” nhiều ân oán đối với người Việt QGHN.

2. Trong khi chờ đợi GCM quyết định thuận hoà dẹp cờ CSVN tại GCM, Tập thể người Việt QGHN thẳng thắn cảnh báo sẽ dành quyền phản đối trong trật tự, không mua bán những sản phẩm làm tại Việt Nam, nay trưng bán tại điạ điểm trên,

3. Đồng thời Tập thể người Việt QGHN còn dành quyền tự do ngôn luận thông báo, dẫn chứng về những nguy cơ xác thực của các loại thực phẩm, các nông thủy sản phẩm làm tại Việt Nam, hay các hàng hoá Trung Cộng giả hiệu Việt Nam, đa số thiếu vệ sinh, khai thác mánh mung, gian lận, bừa bãi, thiếu trách nhiệm xã hội doanh nghiệp v.v

4. Cuối cùng, Tập thể Người Việt QGHN cũng sẽ dành quyềnh phản ứng tương tự ở bất cứ đâu có hành động bất hợp pháp hay bất hợp nghĩa công dân, gây thiệt hại vật chất và tinh thần cho Tập thể Người VQGHN.

IV. Tạm Kết

Vậy, tại các chính thể dân chủ tự do pháp trị, công dân gốc Việt QG, trong tinh thần thượng tôn luật pháp, chỉ cần thực thi quyền hành công dân chính đáng của mình để [a] nói lên sự thật chân chính nhằm triệt tiêu sai quấy, tổn hại, [b] cảnh báo và gây áp lực một cách trọng thể, chính xác, hữu hiệu để thực hiện giải pháp khả thi, và [c] luôn luôn nhằm bảo vệ phẩm giá và quyền lợi sinh sống toàn diện của mình và của cộng đồng một cách trọng thể, nhân hoà.  Không hơn, không kém.

Trân trọng,

TS-LS. Lưu Nguyễn Đạt

This entry was posted in Thời Sự Hải Ngoại. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s