Trần Dân Tiên Tân Thời – Nhắn đảng cướp ngày

Đất của ông!
(by BaBui)

(Chiện đảng cướp ngày sai cây người là nguyễn thanh sơn mang măt nạ (uỷ ban nhà lước về người Việt ở nước ngoài)  gởi thư cho Dân Biểu Cao Quang Ánh, nhờ tổ chức cho một cuộc gặp gỡ với Người Việt Tị Nạn CS. Theo nghị quyết 36, đảng  tiếp tục dùng …” thiện chí cướp ngày”  để  “cải tạo” Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn CS thành “Người Việt Lước Ngoài của đảng VC” . Mong  họ vì … chùm khế ngọt mà đoàn kết thành … ” khúc ruột ngàn dặm”  để làm công cụ cho VC.  Bác Trần Dân Tiên Tân Thời nghe chiện ngứa con … ráy  bèn …chửi thề và nhắn cái ủy ban nhà lước VC vài câu đem về cho nha` đảng…)
Ủy ban  muốn gặp bác à Cây ? ( 1 )
Được, viết đơn đi, nộp đúng ngày
Rồi đợi khi nào mà bác wuởn
Xét đơn và bác sẽ cho hay
Nhưng cây gặp bác để mần chi ?
Bay định lừa thêm chứ đếch gì !
Loài cộng chúng mày, ông biết tỏng …
Một bày gian ác với ngu si !
Này, về chỉ mặt đảng nhà cây
Rằng bác Dân Tiên (Tân Thời) bảo đảng mày
Tị Nạn không là dân của đảng
Nhận vơ  chi thế ? Nhục không bay ?
Bay rằng các bác thiếu thông tin …
Nên đã nhìn bay lạc cách nhìn ? ( 2)
Mẹ kiếp, hồ dâm, loài khát máu
Ai mà chẳng biết cái tên lin ( 3)
Nè cây, mi nhớ Mậu Thân không ?
Tập thể mồ chôn xác chất chồng
Ai giết dân lành ? Ai giết họ ???
Thây đầy xóm ngõ, máu đầy sông !
Tội bay nhiều lắm, tự ngày xưa
Bay nhớ gì không hở lũ lừa
Bao triệu người tù ? bao triệu chết ?
Có khi nào bay hối hay chưa ?
Ngày nay bay có khác chi đâu
Xã hội đau thương, nước nát nhàu
Dân chủ, tự do bay nắm hết
Cướp dân, hút máu đảng bay giàu !
Hận thù nay muốn xóa tan ư ?
Lại vẫn lưu manh tiếm dụng từ !
“Đoàn kết”, “quê hương” và”ruột thịt”
Vẹm ơi, bay tưởng thế gian mù ?
Bay mơ tị nạn hóa dân bay …
Để gởi đô nuôi bọn cướp ngày
Ngoan ngoãn vâng lời không chống cộng ???
Đê Em nhà đảng … nói nghe hay!

Nếu như bay tốt với dân hiền
Mẹ kiếp, ai mà phải vượt biên
Khốn nỗi đảng bay tàn ác qúa
Tạo thù gây oán đã triền miên

Ai mà không biết đảng côn đồ
“Thiện Chí ” nhà bay ngửi hổng dzô !
Nếu tốt, thương dân và giữ nước
Dừng lừa tị nạn để moi đô !
Hận thù muốn xóa, thử mần coi
Trả lại, dù dân chẳng phải đòi
Dân chủ, tự do và ruộng đất
Mà bay vừa cướp lại vừa thoi !
Rồi bay giải đảng, vất ngay đi
Thẻ đảng nhà bay quí báu gì !
Thực chất chỉ là tờ chứng nhận
Giết người cướp của đã tinh vi !
Tham tàn bay cướp, giết muôn  dân
Rồi đất quê hương cắt bán dần
Mà muốn hận thù kia xóa bỏ
Đê Em nhà đảng, thúi hơn phân !
Đấy lời bác nhắn nguyễn thanh sơn
Bảo đảng nhà bay hãy giữ hồn
Đảng với lăng hồ rồi phải nát
Vì dân đứng dậy rửa oan hờn !
Bác Trần Dân Tiên Tân Thời
28.5.2010
1. TDTTT nhà cháu là dân tị nạn VC như nhiều bác khác, nhưng nhà đảng bỗng nhiên lại kêu những người tị nạn VC là ” Người Việt Lước Ngoài” có nghĩa là người Việt sống ở nước ngoài, hổng có tị nạn VC gì ráo cho nên TDTTT phải hỏi lại cây người của đảng cho …chắc ăn .
  2. Trong lá thư gởi tới Dân Biểu Cao Quang Ánh, cây người  NTS viết rằng ” người Việt nước ngoài thiếu thông tin thực về đảng nên có cái nhìn không đúng nên vẫn còn thù hận và chống lại …. nên đảng muốn dùng thiện chí để xây dựng một cộng đồng người Việt Lước Ngoài …có nghĩa là cộng đồng nhà đảng !
 3. lin là một trong cả đống tên gỉa của hồ dâm tặc.

 

This entry was posted in Văn Nghệ Đấu Tranh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s