Hoàng Lan Chi -Vụ Cờ Vàng và Đại Hội Thụ Nhân năm 2012

Vụ Cờ Vàng và Đại Hội Thụ Nhân năm 2012

Chưong trình Chúng Ta và Thời Cuộc của Huỳnh Quốc Bình

Dài 60 phút. Gồm: Huỳnh Quốc Bình nói về vụ Đại hội của nhóm CTCT ( Đại Hội Thụ Nhân) đã có ý đồ không treo cờ VNCH vào năm 2012 tại Paris, vài thính giả góp ý.

Nghe đầy đủ tại đây:

ĐH Thụ Nhân tính không treo cờ năm 2012

Nghe từng đoạn nhỏ như sau:

1) 5 phút: Huỳnh Quốc Bình tố giác về diễn tiến của “ Đại Hội Thụ Nhân” của một nhóm sinh viên CTCT, từ 2005 đến nay.

Xin nghe 5 phút cho rõ và đủ. Rất hay. Tôi chỉ tóm tắt như sau:

2005 tổ chức tại VN.

2008 ở DC, phải treo cờ vàng nhưng không chào cờ.

2010 tại Úc Châu. Trưởng Ban Tổ Chức là người khoá 1, TS Phạm văn Lưu, viện nhiều lý do để không treo cờ vàng nhưng BTC dấu nhẹm

2012 dự trù tổ chức ở Paris. Và một số anh em thụ nhân chống cộng đã lên tiếng phản đối. TBTC là TS Lê Đình Thông, cựu sinh viên Khoá 1, không muốn đề cập đến việc treo cờ, nhưng bị phản đối, bèn đem vấn đề ra bỏ phiếu. Sau đó đa số bỏ phiếu không treo cờ vàng. Cuối cùng, Lê Đình Thông từ chức và Đại Hội Thụ Nhân có treo cờ vàng.

Lê Đình Thông tính không treo cờ

2) 5 phút, Huỳnh Quốc Bình nói về TS Nguyễn Kim Quý, người đã đưa vấn đề Đại Hội Thụ Nhân không treo cờ VNCH, ra ngoài. Số người quốc gia ủng hộ, số việt gian đã mạ lị ông Quý, và cuối cùng ô Lê Đình Thông ( TBTC) đã từ chức.

Tóm tắt ý chính:

Ông Nguyễn Kim Quý, cựu đại uý, tù VC 6 năm, Trưởng Khoa Nhân Văn Xã Hội của Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt, hiện giờ là TS tại Mỹ. Nhận được thư cầu cứu của vài cựu sinh viên trong nhóm CTCT, ông Quý gửi đi khắp nơi.

5phút nghe về những việc làm của TS Quý và hành động của vài kẻ ở ĐHCTCT:

TS Quý chống Việt gian

3) 3 phút, Huỳnh Quốc Bình nhắn gửi đến Lê Đình Thông, kẻ đã “manh nha” không treo cờ trong đại hội Thụ Nhân, và trả lời cho những kẻ có suy nghĩ tương tự Lê Đình Thông:

Tóm tắt: Những kẻ không múôn treo cờ vàng, lại có ý đồ đem ra trưng cầu ý kiến, không khác gì con cái đem hình ảnh cha mẹ ra hỏi có nên thờ hay không!

Xin mời nghe. 3 phút

Không treo cờ là loại việt gian gì

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Hoàng Lan Chi -Vụ Cờ Vàng và Đại Hội Thụ Nhân năm 2012

  1. Pingback: Về mail “Âm mưu xóa bỏ quốc kỳ VN” -Ban Tổ Chức khẳng định CÓ CH ÀO CỜ- July 27, 2017 |

  2. Pingback: Tài Liệu về Y Khoa 71-Cờ Vàng- Aug 2017 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s